Dreiging milieuboycot elektronica

ROTTERDAM, 18 juli De organisatie Natuur en Milieu dreigt op te roepen tot een boycot van elektronicaprodukten waarin bepaalde vlamvertragende stoffen zijn verwerkt als de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (VROM) de verwerking van deze stoffen niet spoedig verbiedt. Het gaat om polybroom-bifenylen (pbb's) en polybroom-difenyloxiden (pbbo's). Een woordvoerder van het ministerie verwacht dat een verbod na het zomerreces 'op korte termijn' wordt uitgevaardigd, maar er is nog overleg gaande met het ministerie van economische zaken en de industrie.

Natuur en Milieu voert drie redenen aan voor een verbod op toepassing van deze stoffen: bij de verwerking van deze stoffen in plastics komen zeer hoge concentraties gebromeerde dioxines vrij, bij warm worden van apparatuur waarin ze zijn toegepast dampen de stoffen uit en bij verbranding in vuilverbrandingsinstallaties komen er dioxinen vrij. Er zijn voldoende alternatieve vlamvertragers beschikbaar die minder gevaarlijk zijn, aldus L. Reijnders van Natuur en Milieu. In de Bondsrepubliek hebben enige bedrijven, zoals BASF, Bayer en Siemens reeds vrijwillig de verwerking van pbb's en pbbo's beeindigd.

Philips verwerkt alleen kunststoffen met pbbo's, niet met pbb's, aldus een woordvoerder. Produkten voor de Amerikaanse markt bevatten doorgaans meer pbbo's dan die voor de Duitse markt, omdat in de Verenigde Staten strengere veiligheidseisen gelden. Philips streeft ernaar pbbo's te vervangen door andere vlamvertragers, maar dat is niet altijd op korte termijn mogelijk zonder onder de in bepaalde landen gestelde veiligheidseisen te zakken, stelt de woordvoerder.

In nieuwe produkten worden de gewraakte vlamvertragers al vrijwel niet meer toegepast, zegt W. van Leeuwenburgh, voorzitter van de projectgroep valmvertragers van de Nederlandse Federatie Kunststoffen. De projectgroep heeft de minister van VROM vorige week laten weten bezwaar te hebben tegen een verbod op korte termijn. Met een verbod dat in 1993 ingaat zou hij kunnen leven.