DDR: ca 300.000 werklozen

BERLIJN, 18 juli Het aantal werklozen in de DDR is sinds de invoering van de D-mark meer dan verdubbeld, tot ongeveer 300.000 mensen. Voor een half miljoen werknemers in de DDR is inmiddels arbeidstijdverkorting aangevraagd.

Dit verklaarde de DDR-minister voor arbeids- en sociale aangelegenheden, Regine Hildebrandt, gisteren in een vraaggesprek met het televisiestation SFB. De meeste ontslagen en arbeidstijdverkortingen zijn het gevolg van verminderde liquiditeit van voorheen uit de DDR-staatskas gefinancierde bedrijven. Voor de meeste bedrijven geldt dat de liquiditeit pas eind deze maand zal blijken, als de resultaten van de eerste maand onder D-mark en markteconomie zal worden vastgesteld.