BEURSSPEURDERS ZONDER KRIJTSTREEPPAK

De dagen van de fondsmanager zijn geteld nu computerprogramma's zijn werk overnemen. Het merendeel van deze programma's maakt door middel van kwantitatieve modellen een systeem van de handelingen die een fondsmanager intuitief verricht. Het Britse weekblad The Economist schrijft dat de Londense fondsmanagers de laatste vier jaar een vijfde deel van hun marktaandeel zijn kwijtgeraakt aan fondsen die de markt volgen met behulp van computerprogramma's. Met de gemiddelde fondsmanager hebben deze programma's de eigenschap gemeen dat zij permanent op zoek zijn naar ondergewaardeerde aandelen. Het verschil is volgens het blad dat hun snelheid, betrouwbaarheid en nuchterheid een stuk groter zijn dan die van de beursspeurder in zijn krijtstreeppak.

Tot dusverre werden zulke programma's alleen gebruikt als hulpmiddel bij het vermijden van risico's. Twee bekende fondsmanagers, Hill Samuel Investment Management en GMO Woolley, hebben echter onlangs aandelenpakketten aangeboden waarvan het beheer uitsluitend via computerprogramma's geschiedt. Deze nieuwe modellen proberen volgens het blad exact te bepalen op welk tijdstip een fonds meer of minder risicogevoelig is. Het model van Hill Samuel is voor een deel gebaseerd op het feit dat het kopen van aandelen in ondernemingen, die laag gewaardeerd worden in combinatie met een lage verhouding tussen prijs en inkomsten, een meer dan gemiddelde winst opleveren. Het programma van GMO Woolley heeft als uitgangspunt dat opbrengsten op langere termijn altijd weer uitkomen op het gemiddelde in een bepaalde industriele sector.

Wirtschaftswoche

Gaat het in Londen om een financieel-technologische vernieuwing, op de Frankfurter beurs zijn het ingrijpende juridische en organisatorische veranderingen die de beurs meer financiele onafhankelijkheid en flexibiliteit moeten geven. Dit proces van privatisering gaat overigens eveneens gepaard met technologische vernieuwing bestaande uit de introductie van IBIS, het Inter-Banken-Informations-System. Daarmee, zo pocht het Duitse weekblad Wirtschaftswoche, is de Frankfurter beurs de eerste Duitse markt voor waardepapier die ook met computers werkt. De beurs die tot voor kort het eigendom was van de Frankfurter Kamer van Koophandel, komt in het bezit van een nieuwe organisatie waarin de overheid niet meer deelneemt. Het grondkapitaal is voor dertig procent afkomstig van drie grote Duitse banken. De rest komt voor rekening van kleinere banken en van de beursmakelaars. Voor de grote banken is de privatisering het begin van een ontwikkeling waarin de Frankfurter beurs met de acht regionale beurzen organisatorisch onder een dak komt. Dat is nodig om te voorkomen dat de grote Duitse ondernemingen kapitaal verwerven buiten de Heimat. Blijven zij dat toch doen, dan hebben de Duitse beurzen geen schijn van kans.

Business Week

Sinds Percy Barnevik de Zweedse onderneming Asea en de Zwitserse Brown Boveri and Co. aaneensmeedde tot ABB heeft hij bij de Duitse poot van Brown Boveri twintig procent bezuinigd op de kosten, de produktietijd met een derde verminderd, en 4.000 van de 36.500 banen geschrapt. Het Amerikaanse weekblad Business Week verhaalt met grote bewondering hoe hij de centrale staf van de Zwitserse onderneming verkleinde van 1.600 tot 100 man. Bovendien sloot hij de helft van de Duitse vestigingen van Brown Boveri. De financiele resultaten volgden onmiddellijk: de verdiensten groeiden in 1989 met 65 procent tot ruim 900 miljoen dollar en zullen naar verwachting in 1990 met nog eens 25 procent stijgen. In de loop van dit drastische saneringsproces veroverde ABB in Europa zelfs een deel van Siemens' marktaandeel.

Percy Barnevik heeft ABB volgens het blad omgevormd tot 's werelds leidende producent van elektriciteitsinstallaties zoals generatoren, transformatoren en hoogspanningskabels. Na vorig jaar door middel van enkele grote aankopen ook een stevige positie te hebben verworven in de VS heeft Barnevik nu zijn zinnen gezet op Oost-Duitsland. Zo reed hij Siemens in de wielen door de aankoop van een grote Oostduitse producent van elektriciteitsinstallaties.

    • Herman Frijlink