Beeldmerk papier taboe voor plastic

ROTTERDAM, 18 juli Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep bepaald dat de Nederlandse Federatie Kunststoffen niet langer het kringloopbeeldmerk van de papierindustrie mag gebruiken op plastic draagtassen. Het Verbond van Papier- en Karton Producerende en -verwerkende Industrieen gebruikt het logo van de drie gebogen, naar elkaar wijzende pijlen al vanaf 1973 om aan te geven dat papier wordt hergebruikt als grondstof voor nieuw papier of karton. Het logo is sinds 1973 beschermd.

Op 1 maart verbood de rechtbank in Utrecht de kunststofproducenten om het logo te voeren op straffe van een dwangsom van fl. 50.000 per overtreding. 'Men wist dus heus wel dat het logo alleen voor de kringloop van papierprodukten gebruikt mag worden. Het Utrechtse vonnis is nu door Amsterdam bevestigd. Het is dus 2-0 voor ons', aldus W. Wuyster namens de papierproducenten.

Nederland is een van de grootste papier-recyclers ter wereld. Bijna 70 procent van het grondstoffenpakket (1,7 miljoen ton) van de papierindustrie bestaat uit oud papier. De komende jaren zal het hergebruik van papier stijgen tot 2 miljoen ton. In 1973 werd nog slechts 200.000 ton papier gerecycled. Volgens Wuyster is het van groot belang dat de recycle-voorraden niet worden verontreinigd met afvalplastics. 'Als mensen het logo ook op plastic zakken zien, denken ze natuurlijk dat die rustig bij het oud-papier kunnen.' Het symbool voor kringlooppapier is al vaker door niet-papierproducenten gebruikt. Zo gebruikte een meubelfabrikant het logo om aan te geven dat ook zijn bankstellen gerecycled werden. Een campagne voor de inzameling van oplaadbare cadmiumbatterijen waarin het logo voorkomt, is door de uitspraak van het Hof in Amsterdam stopgezet. De Consumentenbond noemt dit een slechte zaak. De bond zou graag zien dat het logo een algemeen symbool wordt voor kringloopprodukten.