Amerikaanse Senaat remt invoer textiel af, tegen zin Witte Huis

WASHINGTON, 18 juli De Amerikaanse Senaat heeft gisteren, tegen de uitdrukkelijk wens van het Witte Huis, zijn goedkeuring gegeven aan een wetsontwerp ter beperking van de invoer van textiel.

Zou ook het Huis van Afgevaardigden binnenkort akkoord gaan met het ontwerp, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor de internationale handelsbesprekingen in het kader van de GATT (Algemene overeenkomst over tarieven en handel), zo hebben Amerikaanse regeringsfunctioniarissen verklaard.

De Senaat nam het textielwetsvoorstel aan met 68 stemmen voor en 32 tegen, een stem meer dan de benodigde tweederde meerderheid om een veto van de president te kunnen weerstaan. Ook in het Huis van Afgevaardigden is een tweederde meerderheid nodig. In ieder geval is meer dan de helft van het Huis voor beperkende maatregelen. Belangrijke leden van de Commissie middelen en bestedingen van het Huis van Afgevaardigden zijn echter tegen.

Het is zeer waarschijnlijk dat het Witte Huis, indien nodig, van zijn vetorecht zal gebruikmaken. Al tweemaal eerder is dergelijke wetgeving op het gebied van textielhandel op een presidentieel veto gestrand.

Volgens het voorstel mag de invoer van textielprodukten jaarlijks slechts met een procent toenemen. De invoer van niet-rubber schoeisel mag in 1990 het niveau van 1989 niet overtreffen.

Textiel vormt een van de vijftien thema's binnen de handelsbesprekingen van de zogeheten Uruguay-ronde die drieenhalf jaar geleden in het kader van de GATT zijn begonnen en in december in Brussel moeten worden afgerond. Doel is een nieuwe fase in te luiden in de liberalisering van de wereldhandel.

De voorstanders van het wetsvoorstel beschouwen de Verenigde Staten als het slachtoffer van een oneerlijk handelssysteem waarbij zeer laaggeprijsde textielwaren de markt overstromen. Volgens het voorstel is de invoer van textielprodukten de afgelopen tien jaar verdrievoudigd en heeft dit in de VS geleid tot een verlies van 1,4 miljoen arbeidsplaatsen. (Reuter)