'Werklozen dupe EG-bureaucratie'

DEN HAAG, 17 juli Bureaucratische rompslomp bij de Europese Commissie leidt ertoe dat talloze scholingsprojecten voor werklozen in de twaalf EG-landen, waaronder Nederland, op de tocht staan of zijn geschrapt.

Van de 23 miljard gulden die voor de zogenaamde structuurfondsen (projecten op sociaal, regionaal en landbouwgebied) op de EG-begroting voor 1990 zijn uitgetrokken, is thans, terwijl meer dan de helft van het jaar om is, hooguit 10,8 procent toegewezen voor projecten.

Dat zegt de socialistische Europarlementarier Wim van Velzen. Hij verwijt de Europese Commissie ernstige nalatigheid. Van Velzen neemt aan dat, gezien de vakanties, het cijfer van 10,8 procent in september niet veel hoger zal liggen. Volgens de meest optimistische gegevens van de Europese Commissie is 18 procent van de projecten toegewezen.

Om geld uit de structuurfondsen te krijgen moet elk EG-land een zogeheten masterplan indienen bij de Europese Commissie. Goedkeuring daarvan is nodig voordat geld voor concrete projecten kan worden toegewezen.

De kritiek van de socialist geldt ook de nationale ministeries van sociale zaken. In veel gevallen hebben zij geweigerd projecten voor te financieren, hoewel zij globaal wisten op welke bedragen zij vanuit Brussel konden rekenen. Ook verwijt Van Velzen de nationale bewindslieden er te weinig toezicht op te hebben gehouden dat de plannen ook daadwerkelijk werden uitgevoerd.

Van Velzen, die voorzitter is van de commissie voor sociale zaken van het Europees Parlement, gaat de kwestie aan de orde stellen bij de Europees Commissaris voor sociale zaken, mevrouw Vasso Papandreou, en bij de Nederlandse bewindslieden van sociale zaken, minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld.

Nederland heeft dit jaar voor scholings- en werkervaringsprojecten voor ruim 27.000 werklozen een bedrag van ruim 180 miljoen gulden aangevraagd. (ANP)