VS willen dialoog met oppositie in Sovjet-Unie

SHANNON, 17 juli De Verenigde Staten zijn bereid tot een dialoog met de politieke rivalen van Sovjet-president Gorbatsjov als zij een legitieme niet-communistische oppositie vormen. Dit heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, gisteren meegedeeld.

Het Sovjet-partijcongres dat vrijdag eindigde, resulteerde onder andere in een breuk van enkele radicale hervormingsgezinde politici met de communistische partij. Baker vergeleek de huidige situatie in de Sovjet-Unie met de recente ontwikkelingen in andere Oosteuropese landen, waar de VS ook oppositiepartijen steunen, onder meer om de ontwikkeling van democratische instituten te stimuleren.

Baker sprak op weg naar Europa, waar hij de vandaag begonnen derde ronde van het zogeheten twee-plus-vier-overleg over de internationale consequenties van de Duitse eenheid bijwoont. (Reuter, AP)