Vrom oneens met voorstel Kok-Lubbers over subsidies

DEN HAAG, 17 juli Het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu heeft bezwaar gemaakt tegen het voorstel van minister-president Lubbers en vice-premier Kok om 1 procent te bezuinigen op overheidssubsidies.

Het ministerie dreigde voor ongeveer honderd miljoen gulden te worden aangeslagen. Vanmiddag zag het ernaar uit dat dit bedrag zal worden gehalveerd.

Lubbers en Kok ontvouwden gisteren in de ministerraad het plan om 1 procent te bezuinigen op subsidies, met uitzondering van enkele subsidies die rechtstreeks van invloed zijn op de koopkracht van de burger, zoals de kinderbijslag. VROM kent veel subsidieregelingen, waardoor ongeveer de helft van het te bezuinigen bedrag (250 tot 400 miljoen gulden) door dit departement had moeten worden opgebracht.

Minister Alders en zijn staatssecretaris Heerma vinden dat aan de individuele huursubsidie niet kan worden getornd, omdat daarover afspraken zijn gemaakt in het regeerakkoord. De object-subsidies voor de exploitatie van huurwoningen liggen grotendeels vast, waardoor ook daar moeilijk op bezuinigd kan worden. Daarom zou alleen het bouwprogramma verder kunnen worden ingekrompen. Dat zou indruisen tegen de wens van de PvdA, die in het regeerakkoord heeft laten vastleggen dat extra woningen zouden worden gebouwd.

Het kabinet wil vandaag het eerste deel van de begrotingsbesprekingen afronden. Behalve op de subsidies willen Lubbers en Kok ook bezuinigen op de sociale zekerheid en de volksgezondheid. Door te schuiven met de werkloosheidspremie zou 100 miljoen vrij moeten komen voor het financieringstekort. Daarnaast ligt er het voorstel om ongeveer 150 miljoen aan werkloosheidspremie die wordt opgebracht door de werkgevers te gebruiken voor beroepsgerichte scholing. Het beperken van de groei van het aantal arbeidsongeschikten zou nog eens 100 miljoen op moeten brengen.

Het ziet ernaar uit dat Onderwijs voor ongeveer 200 miljoen gulden moet bezuinigen, bovenop de onlangs aangekondigde maatregelen op onder meer de studiefinanciering.