Tekst van verklaring Kohl en Gorbatsjov

MOSKOU, 17 juli Hieronder volgt de letterlijke tekst van de verklaring zoals die gisteren werd voorgelezen door de Duitse bondskanselier Helmut Kohl na het tweedaagse overleg met Sovjet-president Michail Gorbatsjov over de eenwording van Duitsland. De tekst werd gepubliceerd door het Sovjet-persbureau TASS. 1 Duitse hereniging houdt de Duitse Democratische Republiek, de Federale Republiek Duitsland en Berlijn in; 2 Wanneer de Duitse hereniging een feitwordt, zullen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vier machten volledig worden opgeheven; 3 Een verenigd Duitsland, metongelimiteerde soevereiniteit, mag in vrijheid en onafhankelijk beslissen tot welke allianties en blokken het wil behoren. (Helmut Kohl voegde hier aan toe, dat een herenigd Duitsland lid zal worden van de NAVO en sprak zijn vertrouwen er over uit dat dit strookt met de mening van de regering van Oost-Duitsland, zo meldde TASS); 4 Een herenigd Duitsland zal een bilateraalverdrag sluiten met de Sovjet-Unie voor de terugtrekking binnen drie of vier jaar van troepen uit Oost-Duitsland; 5 NAVO-structuren zullen niet van toepassingzijn op het voormalige Oostduitse gebied, waar Sovjet-troepen verblijven (Kohl wees er op, dat in dit gebied het Westduitse bondsleger en Territoriale Verdedigingseenheden die geen onderdeel vormen van de NAVO-structuur kunnen worden gelegerd, aldus TASS); 6 De troepen van de drie Westersemachten kunnen in Berlijn blijven zolang er Sovjet-troepen zijn gelegerd in het voormalige gebied van Oost-Duitsland; 7 De federale regering uit haar bereidheid omtijdens de onderhandelingen in Wenen het aantal gewapende troepen van een herenigd Duitsland binnen drie of vier jaar te verminderen tot 370.000 manschappen; 8 Een herenigd Duitsland zal afstand doen van deaanmaak en het bezit van nucleaire, chemische en biologische wapens en zal partij worden bij het nucleaire non-proliferatieverdrag. (Reuter)