Sovjet-emigratie leidt tot Arabische boycot

TUNIS, 17 juli De Arabische Liga heeft gisteren besloten tot een boycot van bedrijven en andere instellingen die een rol spelen bij de emigratie van Sovjet-joden naar Israel. Volgens Arabische diplomaten is de boycot gericht tegen commerciele bedrijven en niet-gouvernementele instellingen; niet tegen staten die toestaan dat Sovjet-joden via hun grondgebied naar Israel reizen.

Het besluit viel op een tweedaagse ministersbijeenkomst van de Arabische Liga in Tunis, die was bijeengekomen op verzoek van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO). Sinds het begin van het jaar zijn meer dan 50.000 Sovjet-joden in Israel aangekomen. Volgens de Arabische ministers vormt de toestroom van joden naar Israel 'een zeer ernstige bedreiging van nationale veiligheid, van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk en van vredesinspanningen'. De ministers stelden zich op achter de positie van de PLO ten aanzien van de Amerikaanse voorwaarden voor hervatting van de onderlinge dialoog. Washington schortte de dialoog vorige maand op, en liet weten dat de contacten pas konden worden hervat wanneer de PLO een mislukte guerrilla-aanval op doelen in Israel veroordeelde en de verantwoordelijke factie bestrafte. PLO-voorzitter Arafat deelde de aanwezigen volgens bronnen in Tunis zondag mee dat hij deze voorwaarden verwierp. De Liga beloofde haar best te doen om Washington te overreden niettemin de dialoog met de PLO te hervatten. (Reuter, AFP, AP)