SER onder werking wet openbaarheid

DEN HAAG, 17 juli Premier Lubbers en minister Dales (binnenlandse zaken) hebben er geen bezwaar tegen de Sociaal Economische Raad (SER) en de andere organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur te brengen. Hierdoor wordt informatie over wat er in de SER wordt besproken vrijer toegankelijk.

De twee bewindslieden schrijven dit aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van het Kamerlid Wiebenga (VVD). Deze had vorig jaar al een wetswijziging van deze strekking voorgesteld, waarvoor hij brede steun in de Kamer kreeg.

De bewindslieden laten in dezelfde brief weten wel bezwaar te hebben tegen het voorstel van Wiebenga om de termijn, waarin moet worden beslist over een verzoek om informatie, te beperken tot maximaal 30 dagen. Er zijn volgens Lubbers en Dales omstandigheden denkbaar dat zoiets onmogelijk is, bijvoorbeeld als met een ander land moet worden overlegd over de openbaarmaking van een bepaald document.

De regel dat geen informatie wordt verstrekt over gegevens die nog in bewerking of onvolledig zijn en daardoor een vertekend beeld zouden geven, willen de bewindspersonen het liefst handhaven. Over het voorstel van Stoffelen (PvdA) om deze regel te schrappen laten Lubbers en Dales het oordeel over aan de Kamer.