Prikkels voor beleggers ABN Amro

AMSTERDAM, 17 juli De koersen van de aandelen Amro en ABN zijn gisteren licht gestegen op het bericht dat de fusiebesprekingen tussen Amro en ABN definitief zijn afgerond. Het aandeel ABN steeg twee dubbeltjes naar 36,90, de Amro-stukken gingen zestig cent omhoog en sloten op 73,30. Beursanalisten schrijven deze lichte koersstijging toe aan de informatie die is vrijgegeven over de reeds eerder aangekondigde emissie van preferente aandelen. Die emissie blijkt gunstig uit te pakken voor aandeelhouders ABN en Amro die bereid zijn hun stukken om te wisselen in aandelen van de nieuwe bankcombinatie. De voorspelling dat de winst van de nieuwe bankcombinatie dit jaar zal stagneren en de winst per aandeel zal dalen voorkwam een uitbundiger stijging van de koers van beide banken. ABN-topman mr. R. J. Hazelhoff zei gisteren dat de winst van de nieuwe combinatie dit jaar even groot zal zijn als de gezamenlijke winst van beide banken in 1989. Dat houdt niet alleen verband met de kosten van de fusie ('enkele tientallen miljoenen') maar ook met onder meer 'moeilijke rentestructuren' en verminderde omzet op de Amsterdamse effectenbeurs. De stagnatie van de winst leidt ertoe dat de winst per aandeel dit jaar ongeveer 5 procent daalt.

De aandeelhouders van beide banken worden door allerlei aantrekkelijke financiele constructies aangemoedigd hun stukken om te wisselen in aandelen van de nieuwe combinatie. Zo krijgen de houders van nieuwe aandelen ABN-Amro het recht in te schrijven op een emissie van preferente aandelen (oplopend tot 1,3 miljard gulden). Het preferente aandeel kan rekenen op een 'royaal' dividend. Dat dividend wordt niet afhankelijk gesteld van de winst van de nieuwe bankcombinatie, maar is gerelateerd aan het rendement op een staatslening. Als het dividend gisteren zou zijn uitgekeerd, zou het 9,5 procent hebben bedragen.

Volgens Hazelhoff zal er meer vraag dan aanbod zijn voor de preferente aandelen. De aandeelhouder ABN-Amro kan dan zijn inschrijfrecht te gelde maken door verkoop van de claim, of gewoon zelf hoogrenterende prefs kopen.

De preferente aandelen zullen eind augustus tegen de nominale waarde van vijf gulden per stuk worden uitgegeven. Dit biedt institutionele beleggers de mogelijkheid om voor een betrekkelijk klein bedrag hun deelnemingsvrijstelling (bij een belang van ten minste vijf procent) vast te houden. Als beleggers met de aankoop van gewone aandelen een vijf procentsbelang willen realiseren, dan kost ze dat veel meer dan wanneer ze het met preferente aandelen doen: een gewoon aandeel van nominaal vijf gulden noteert straks 35 a 40 gulden, terwijl een preferent aandeel van nominaal vijf gulden voor vijf gulden wordt uitgegeven.

De emissie van preferente aandelen is niet bedoeld als beschermingsconstructie, maar heeft een fiscale achtergrond. Door de gekozen constructie delen de preferente aandeelhouders niet mee in de agioreserve, waardoor de gewone aandeelhouders meer belastingvrije uitkeringen te wachten staan.

De twee miljoen klanten van beide banken krijgen nog deze week een brief in de bus waarin de gevolgen van de fusie voor hen wordt besproken. Op korte termijn zullen de consumenten nog niets ervan merken. De gevolgen worden daarna in verschillende stappen merkbaar, waarover de verschillende clientengroepen dan zullen worden geinformeerd.