Opposanten van Walesa verenigd

WARSCHAU, 17 juli Meer dan honderd prominente leden van Solidariteit hebben hun breuk met voorzitter Lech Walesa gisteren bezegeld met de oprichting van een nieuwe beweging, de 'Burgerbeweging Democratische Actie'. Zij stellen zich vooral ten doel de regering van premier Mazowiecki te steunen.

Onder de aanhangers van de organisatie, die zich tot een nieuwe politieke partij zou kunnen ontwikkelen, bevinden zich oudgedienden van Solidariteit als Zbigniew Bujak, in het verleden leider van het ondergrondse Solidariteit, Wladyslaw Frasyniuk, de leider van de vrije vakbond in de regio Wroclaw, Adam Michnik, hoofdredacteur van Gazeta Wyborcza, en Henryk Wujec, secretaris van de parlementsfractie van Solidariteit. Bujak en Frasyniuk werden gisteren gekozen tot voorlopige leiders van Democratische Actie.

De oprichting van Democratische Actie is een duidelijke reactie op de recente vorming van het Bondgenootschap Centrum, een actiegroep van politici uit diverse partijen die zich ten doel hebben gesteld vervroegde parlements- en presidentsverkiezingen te forceren en Lech Walesa president te maken. Volgens de initiatiefnemers van Centrum verlopen de hervormingen van de huidige regering te langzaam en zal Walesa als president een versnelling van het hervormingsproces kunnen bewerkstelligen.

De intellectuelen in Democratische Actie achten die 'roekeloosheid' gevaarlijk voor de Poolse democratie.

Zij betogen dat een versnelling ten koste gaat van het democratische beslissingsproces en gaan ervan uit dat de hervormingen geen versnelling behoeven. Daarnaast verwijten ze Walesa ondemocratisch en autoritair gedrag en een overdreven ambitie. 'Voorwaarts zonder roekeloosheid' was gisteren de leus waaronder de nieuwe organisatie werd gesticht.

Bujak en Frasyniuk stelden gisteren dat Democratische Actie het thema van de presidentsverkiezingen zo snel mogelijk uit de wereld willen hebben omdat het 'de Poolse politiek destabiliseert'.

Ze willen ijveren voor een wijziging van het grondwetsartikel dat bepaalt dat de president van Polen door het parlement wordt gekozen. Democratische Actie is voor directe presidentsverkiezingen.

De meeste leden van Democratische Actie zijn prominente intellectuelen die al enkele maanden op voet van oorlog met Walesa leven. Ze zijn van plan zich te wenden tot fractieleden van Solidariteit in de Senaat en de Sejm met het verzoek hun gelederen te versterken. Op 28 juli wordt een formeel oprichtingscongres gehouden. (Reuter, AP)