Japan stopt met 'muur des doods' in Stille Oceaan

WELLINGTON, 17 juli Japan heeft aangekondigd het gebruik van de ecologisch schadelijk geachte drijfnet-vismethode, door ecologen 'muur des doods' genoemd, in het zuidelijk Stille Oceaan-gebied met onmiddellijke ingang te zullen schorsen.

De drijfnet-vistechniek maakt gebruik van nylonnetten van 15 meter diep en soms wel tientallen kilometers breed. De techniek leidt tot grote sterfte onder kleine walvissen en dolfijnen. Deze zoogdieren raken verstrikt in de netten en sterven vervolgens een lugubere dood door zuurstofgebrek. De kleinere landen in de regio waren vooral bezorgd voor overbevissing van de tonijnvoorraad, omdat de tonijn geen enkele kans had om aan de netten te ontsnappen.

Het besluit betekent dat Japan een jaar eerder dan voorgeschreven het moratorium van de Verenigde Naties op het gebruik van drijfnetten in het zuidelijk Stille Oceaan-gebied zal naleven.

De Verenigde Naties namen vorig jaar een resolutie aan waarbij volgend jaar het moratorium voor deze vistechniek in het zuidelijk Stille Oceaan-gebied van kracht zal worden. Zuid-Korea heeft inmiddels ook al aangekondigd geen drijfnetschepen naar de regio te zullen sturen. Verwacht wordt dat het Taiwan (geen lid van de Verenigde Naties) het Japanse en Zuidkoreaanse voorbeeld zal volgen, waardoor het VN-moratorium versneld zal worden nageleefd.

De Greenpeace-drijfnet campagneleider in het zuidelijk Stille Oceaan-gebied, Mike Hagler, wijst op het belang van regionale diplomatieke solidariteit: 'Het is een diplomatiek succes voor deze regio, die heeft laten zien dat samenspel een goed gevolg kan opleveren. In het noorden van de Stille Oceaan zijn de problemen echter nog lang niet voorbij. Japan, Taiwan en Zuid-Korea vissen daar met drijfnetten op pijlinktvis. Zij hebben daar momenteel zo'n duizend schepen, die dagelijks netten van in totaal veertigduizend kilometer lengte uitzetten.' Het wereldwijde moratorium van de Verenigde Naties gaat in 1992 in, maar de drijfnetmethode mag ook daarna worden gebruikt indien aanvaardbare lange termijn instandhouding- en beheerstechnieken worden toegepast. 'Ik vrees dat Taiwan, Japan en Zuid-Korea die uitvlucht in de toekomst willen gebruiken. Japan zegt nu het gebruik van de netten in het zuidelijk Stille Oceaan-gebied te gaan schorsen. Die formulering betekent nog geen definitief einde', aldus Mike Hagler.

Het Greenpeace-schip Rainbow Warrior II zal morgen vanuit Hawai vertrekken naar de visgronden in het noordelijke Stille-Oceaangebied waar de drijfnetschepen opereren. Greenpeace wil daar directe acties ondernemen en de effecten van de drijfnetten opnieuw documenteren. Hagler zegt dat daardoor de politieke opinie in de Verenigde Staten en Canada verder gemobiliseerd kan worden, zodat vanuit Ottawa en Washington meer diplomatieke druk op de Oostaziatische landen kan worden uitgeoefend.

    • Hans van Kregten