Industrie rekent op forse afname investeringen

DEN HAAG, 17 juli Het optimisme over de economische ontwikkelingen onder Nederlandse industrielen lijkt tanende. Zij verwachten dat het investeringsniveau komend jaar tien procent lager zal uitvallen dan dit jaar.

Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS heeft dit voorjaar een steekproefonderzoek gehouden bij bedrijven met tien en meer werknemers.

Dit jaar is nog sprake van een groei van de industriele investeringen. Het CBS-onderzoek wijst uit dat de industrie aan materiele vaste activa (gebouwen, machines) in 1990 14 procent meer verwacht uit te geven dan vorig jaar. Het investeringsbedrag komt daardoor uit op 17,5 miljard gulden.

In de voedings- en genotmiddelenindustrie wordt dit jaar een stijging van de investeringen in materiele vaste activa verwacht met 9 procent, tot bijna drie miljard gulden. Na de flinke investeringsdaling in de aardolie-industrie vorig jaar (naar 430 miljoen gulden) wordt voor dit jaar rekening gehouden met een forse groei: 135 procent. Voor 1991 is opnieuw een daling met 42 procent voorzien. De ondernemers in de chemische industrie denken in 1990 zo'n 4,5 miljard gulden te investeren, tien procent meer dan vorig jaar. In 1991 zullen de investeringen weer met een zelfde percentage afnemen.

Ondernemers in de metaal- en elektrotechnische industrie voorzien dit jaar een stijging van de investeringen met 12 procent (1989: 4,7 miljard gulden). In 1991 zullen de investeringen met 8 procent dalen. De ondernemers in de overige bedrijfsklassen, die in 1989 voor 3,5 miljard investeerden, verwachten een stijging van 10 procent in 1990 en een daling van 6 procent in 1991. Ook enkele bedrijfstakken buiten de industrie zijn onderzocht. De delfstoffensector rekent in 1990 op een stijging van het investeringsbedrag met 5 procent (1989: 1,3 miljard) en in 1991 een verdere groei met 14 procent. Openbare nutsbedrijven verwachten in 1990 een daling van 20 procent (1989: 3,9 miljard), gevolgd door een stijging met 6 procent in 1991.