Gemeld overleg met Syrie wekt onrust op Golan

TEL AVIV, 17 juli Onder de joodse kolonisten op de hoogvlakte van Golan is grote ongerustheid ontstaan na berichten dat Israel en Syrie al in het geheim onderhandelen over de toekomst van dit gebied, dat in 1967 door Israel werd veroverd en daarna ingelijfd. De kolonisten hebben vanmorgen telegrafisch een dringend beroep gedaan op premier Yitzhak Shamir de Syrische vredesvoorwaarden in het openbaar te verwerpen.

De onrust onder de kolonisten is ontstaan naar aanleiding van een bericht van radio Monte Carlo dat de Syrische president Hafez al-Assad positief heeft gereageerd op een Israelisch voorstel tot rechtstreeks Israelisch-Syrisch vredesoverleg, dat de Egyptische president Hosni Mubarak hem in Alexandrie zou hebben voorgelegd. Volgens dit voorstel zou een Israelisch-Syrische vrede volgens de principes van de Israelisch-Egyptische vrede kunnen worden gesloten.

Het bureau van premier Shamir heeft de juistheid van het bericht, dat vandaag in de Israelische media groot wordt gebracht, tegengesproken. Israel is volgens de woordvoerder van Shamir bereid met Syrie rechtstreeks vredesoverleg te voeren zonder voorwaarden vooraf.

De Syrische president heeft volgens berichten uit Alexandrie aan een vredesdialoog met Israel de voorwaarde gesteld dat Israel zich bij voorbaat verplicht de Golan te ontruimen. Ook blijft hij erbij dat vredesoverleg plaatsheeft in het kader van een internationale vredesconferentie en tevens Israels terugtrekking uit Zuid-Libanon behelst. Dit zijn bekende Syrische voorwaarden. Niettemin citeert het blad Ha'arets vandaag politieke kringen in Jeruzalem die 'de verandering van de Syrische houding toejuichen'.

In dit verband meldt de correspondente van de krant Yediot Ahronot vandaag uit Alexandrie dat president Assad bereid is de Golan onder Syrische soevereiniteit te demilitariseren. Uit Egyptische politieke bronnen maakt deze krant eveneens gewag van geheim overleg tussen Israel en Syrie over een ontwerp-vredesverdrag.

De krant citeert uitvoerig uit een recent gesprek tussen de hoofdredacteur van het Egyptische blad Al Musawar en president Assad. Op een vraag van de Egyptische journalist over de Golan antwoordde de Syrische president 'te weten dat dat geen probleem zal zijn'.

Assad bevestigde vervolgens deze wetenschap uit Amerikaanse bron te hebben. Op de vraag of hij zich ook baseerde op gesprekken met Israel wilde de Syrische president niet ingaan. 'Over dit onderwerp zeg ik niets meer.'

    • Salomon Bouman