EG stuurt missie naar Albanie

BRUSSEL, 17 juli De EG stuurt een diplomatieke missie naar Albanie. De delegatie moet zich in september in Tirana een beeld vormen van de verhoudingen in Albanie en de regering van dat land de bezorgdheid van de EG over de politieke en de mensenrechtensituatie overbrengen.

Op hun maandelijkse bijeenkomst in Brussel bespraken gisteren de twaalf ministers de uittocht van ambassadevluchtelingen uit Albanie. De delegatie die in september naar Tirana gaat zal bestaan uit hoge diplomaten uit Ierland, Italie en Luxemburg de vorige, de huidige en de toekomstige EG-voorzitters. Hun verslag zal beslissend zijn voor de vraag welk standpunt de EG inneemt ten aanzien van het Albanese streven deel te nemen aan het CVSE-proces. Albanie, het enige Europese land dat niet heeft deelgenomen aan de Europese Veiligheidsconferentie in Helsinki en aan de CVSE-vervolgconferenties, heeft eerder dit jaar duidelijk gemaakt aansluiting te zoeken bij Europa; het land heeft nu de status van waarnemer bij het Weense overleg waarop de CVSE-top van Parijs, later dit jaar, wordt voorbereid.

Wat betreft de opvang van Albanese vluchtelingen zei minister Van den Broek dat Nederland de landen die ambassades in Tirana hebben heeft aangeboden verlichting in de situatie te brengen. 'Het was werkelijk een noodsituatie waarin we in solidariteit met de twaalf proberen om oplossingen te vinden', aldus de Nederlandse minister.

Als er een concreet verzoek komt zal Nederland dat beoordelen aan de hand van de vraag of het door de Europese totaliteit wordt gedragen. 'Er moet toch een zekere spreiding van de verantwoordelijkheden komen. En ook welke afspraken er worden gemaakt met betrekking tot de bejegening van deze categorie. We proberen dat ook enigszins te harmoniseren. We zijn bereid welwillend te kijken in het kader van een actie van de twaalf om de nood zoveel mogelijk te spreiden. Want Nederland kan zich natuurlijk niet beschikbaar stellen om duizenden Albanezen op te vangen.' Tijdens de bijeenkomst van de ministers is ook de situatie in Roemenie aan de orde gekomen. Daarbij werd vooral door de ministers van Frankrijk, Spanje, Griekenland en Italie gewaarschuwd tegen het isoleren van Roemenie naar aanleiding van de twijfels over het democratische gehalte van het huidige bewind in Boekarest.