Coopers en Lybrand

De omzet van de maatschappijen van Coopers en Lybrand Nederland en Deloitte Dijker Van Dien (accountancy, adviesbureaus) is vorig jaar gegroeid met ongeveer acht pct van fl. 549 mln naar fl. 591 mln. De twee groepen zijn op 1 april gefuseerd tot Coopers en Lybrand Dijker Van Dien. Accountancy vertegenwoordigde in 1989 met 57,8 pct het grootste deel van de omzet. Belastingadviezen maakten 20,1 pct van de omzet uit en managementadviezen 9,1 pct. De activiteiten op het gebied van financiele administratie zorgden voor dertien pct van de omzet.

Voor 1990 wordt een geringere omzetgroei dan in 1989 voorzien door een verdere beperking tot de kernactiviteiten. Een positieve invloed zal uitgaan van de toetreding tot Coopers en Lybrand (International), dat met meer dan 60.000 personeelsleden en een omzet van 3,8 mld dollar de derde plaats in de wereld inneemt.