Amsterdamse deelraad doet weer beroep op Overholland

AMSTERDAM, 16 juli De Stadsdeelraad Amsterdam Zuid heeft gisteren directeur Christiaan Braun van het particuliere Museum Overholland geschreven te hopen dat hij alsnog terugkomt op zijn besluit om het museum aan het Museumplein eind deze maand te sluiten omdat de gemeente Amsterdam zich niet aan afspraken zou houden. In de brief doet de deelraad ook een indirect beroep op de 'Vrienden' van het museum om zich met dezelfde wens tot Braun te richten. De brief is een reactie op een schrijven van Braun, waarin hij de bewering van de deelraad tegenspreekt als zou er een vorm van onderhandeling tussen beiden hebben plaatsgevonden. 'Aangezien u niettemin volstrekt in strijd met de waarheid dit praatje hardnekkig blijft verspreiden, moet u ervan uitgaan dat ik ook nimmer met u in onderhandeling zal treden', aldus Braun. Volgens de deelraad is er wel tweemaal telefonisch contact is geweest, hetgeen de museumdirectie steeds heeft ontkend. B en W van Amsterdam willen geen commentaar geven.

Inmiddels heeft Braun de 'Vrienden' laten weten vijftien gulden van hun vriendenkaart, die tot het einde van het jaar toegang zou hebben gegeven tot het museum, te restitueren.