Wereldbank mikt op armoedebestrijding

ROTTERDAM, 16 juli Een arbeidsintensieve groei gecombineerd met een betere scholing en gezondheidszorg en geboortenbeperking. Dat zijn in de praktijk bewezen succesfactoren waarmee de Wereldbank armoede in de Derde wereld wil bestrijden.

De Wereldbank, die jaarlijks meer dan 20 miljard dollar aan leningen verstrekt, heeft een vergelijking gemaakt van landen die met succes de armoede hebben teruggedrongen, waaronder Indonesie en Maleisie. Het resultaat is opgenomen in het vandaag gepubliceerde World Development Report, een jaarlijkse publicatie van de Wereldbank. Dit jaar heeft het rapport armoede tot onderwerp. De Wereldbank wil zich weer meer dan de afgelopen jaren het geval is, op directe armoedebestrijding richten.

Investeringen in kostbare arbeidsbesparende kapitaalgoederen blijken minder efficient te zijn dan investeren in de overvloedig aanwezige arbeidskrachten. De Wereldbank bepleit daarom een twee-sporenbeleid bestaande uit arbeidsintensieve investeringen in combinatie met een goede scholing, gezondheidszorg en geboortenbeperking.