VZS

VZS Ziektekostenverzekering in Tilburg heeft in 1989 een aanzienlijk hoger resultaat geboekt dan in 1988. Het verzekeringsresultaat (opbrengsten min kosten) steeg van fl. 0,5 miljoen tot ruim fl. 10,7 miljoen en het beleggingsresultaat van fl. 6,2 miljoen tot bijna fl. 44,8 miljoen.

Het aantal verzekerden daalde begin 1989 door de privatisering van de PTT en de Staatsdrukkerij. In de loop van het jaar steeg het weer tot 125.370, iets meer dan eind 1988. VZS verwacht dat de stijging zich dit jaar zal voortzetten.