Vuilverbrandingsoven Leeuwarden dicht na te hoge uitstootdioxinen

LEEUWARDEN, 16 juli De vuilverbrandingsinstallatie in Leeuwarden is vandaag gesloten omdat de uitstoot van dioxinen onaanvaardbaar hoog is. Melk van koeien in de omgeving van de vuilverbrandingsoven wordt onderzocht. Volgens de waarnemend inspecteur voor de volksgezondheid in de drie noordelijke provincies, J. Baaker, bestaat er geen gevaar voor de volksgezondheid.

TNO heeft in de rookgassen van de afvalverwerkingsinstallatie een gemiddelde concentratie dioxinen van 101 nanogram (ng, een miljardste gram) per m3 gemeten. Nog nooit is in Nederland zo'n grote hoeveelheid dioxinen geconstateerd in de rook van vuilverbrandingsovens. Bij de vuilverbranders in Alkmaar en Zaanstad lag het gemiddelde gehalte dioxinen op respectievelijk 52 ng en 75 ng. Beide installaties, waar de overschrijdingen van de dioxinengehalten een jaar geleden werd geconstateerd, zijn inmiddels gesloten.

Voor het meten van dioxinenconcentraties is geen standaardtechniek voorhanden. 'Er is veel onduidelijk over dioxinen', zegt inpecteur N. Tilstra van het RIVM. 'Het meetpunt van de Leeuwarder oven ligt halverwege de pijp. In Alkmaar is er vrij ver van de oven af gemeten.' Als gevolg van het hoge dioxinengehalte komt er een nader onderzoek naar de melk van koeien op acht boerderijen in de nabijheid van de oven. De melk van het vee zal de komende maand overigens gewoon worden afgevoerd en verwerkt.

Het sluiten van de verbrandingsoven betekent een fikse tegenvaller voor de provincie Friesland. Jaarlijks werd er 80.000 ton huishoudelijk afval verbrand. Dat is een derde van de totale afvalberg in Friesland. Gedeputeerde mr. F. Steijvers van milieu wilde met sluiting niet wachten op de uitkomsten van een onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag of een rookgasreinigingsinstallatie de emissies kan verminderen. 'Het gaat hier om een risico dat niet te verwaarlozen is. Daarom hebben we de meest veilige weg gekozen', aldus Steijvers.

De sluiting van de vuilverbrandingsinstallatie in Leeuwarden kost de eigenaar, het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF), drie miljoen gulden per jaar aan kapitaals- en personeelskosten. Daar bovenop komen de kosten voor het transport van het vuil naar een andere stortplaats. Friesland betaalt dit jaar 28 miljoen aan de verwerking van de vuilberg. Volgend jaar zal dat volgens W. Faber van het OLAF, een samenwerkingsverband van de 31 gemeenten in Friesland, met ongeveer de helft stijgen. Als gevolg daarvan gaat de reinigingsheffing voor de Friezen omhoog.

Er kan tot 1 augustus alleen nog huisvuil worden gestort in de Weperpolder bij Oosterwolde. Volgens gedeputeerde Steijvers zal er worden onderzocht hoe er op 'adequate wijze' op andere plaatsen kan worden gedumpt. 'We onderzoeken de mogelijkheden daarvoor eerst in Friesland en kijken dan naar omliggende provincies.' Friesland sloot onlangs een tweejarig contract met de provincies Drenthe en Groningen voor de afvoer van 90.000 ton afval per jaar. De provincie zit nu voor 1991 met 150.000 ton afval opgescheept. Het gaat daarbij onder meer om 80.000 ton door de sluiting van de vuilverbrander in Leeuwarden en 50.000 ton doordat de nieuwe vuilstort De Dolten bij Haskerdijken nog niet in gebruik is.