'Test op afwijking in foetus later uitvoeren'

ROTTERDAM, 16 juli De zogenoemde vlokkentest, waarmee voor de geboorte kan worden vastgesteld of een kind afwijkingen heeft, moet bij zwangere vrouwen boven 36 jaar niet voor de twaalfde week van de zwangerschap worden gedaan. De kans op een miskraam is voor die periode zo groot dat het niet de moeite loont een dergelijke proef te doen. Door twee weken te wachten nu wordt de test gewoonlijk gedurende de tiende week gedaan wordt veel leed en geld bespaard.

Dat blijkt uit een onderzoek van de arts T. Cohen van de afdeling prenatale diagnostiek van het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt in Rotterdam, waarvan de resultaten vorige week zijn gepubliceerd in het Britse medische tijdschrift The Lancet.

Met de vlokkentest is het mogelijk de chromosomen bij de foetus te bepalen. Daarmee kan onder meer worden vastgesteld of het kind een mongooltje wordt. Sinds maart 1987 zijn in Rotterdam meer dan 2.000 vlokkentesten gedaan bij twaalf weken zwangerschap via een prik in de buik. In andere Nederlandse centra wordt meestal tussen de negende en de elfde week van de zwangerschap een vlokkentest uitgevoerd via de vagina. In een groep van 384 vrouwen boven 36 jaar bleek in 26 gevallen sprake te zijn van een miskraam tussen de tiende en twaalfde week van de zwangerschap, terwijl daarvoor een normale hartactie bij de foetus was waargenomen. Volgens Cohen is gebleken dat de kans op een miskraam na twaalf weken zwangerschap zodanig is afgenomen dat een vlokkentest pas echt zinvol is.

Het percentage vrouwen dat binnen dertig dagen na het eerste consult een miskraam krijgt loopt bij een leeftijd van 36 jaar op van 1,9 tot 10,9 bij 40 jaar. Het risico loopt op met de leeftijd, maar wordt weer kleiner naarmate de zwangerschap langer duurt.

Met de vlokkentest kunnen ook andere (mentale) afwijkingen in een vroeg stadium worden gesignaleerd, evenals stofwisselingsstoornissen en taai-slijmziekte. De afwijkingen kunnen in principe ook worden bepaald aan de hand van een vruchtwaterpunctie, maar door de tijd die een noodzakelijke celkweek vergt moet eventueel nog eens drie weken worden gewacht met een eventuele abortus. Bij een vroege vlokkentest kan poliklinisch worden geaborteerd, als de uitslag van het onderzoek daartoe aanleiding geeft.