Sovjet-partij geeft toezicht op media op

MOSKOU, 16 juli De communistische partij in de Sovjet-Unie is haar onbeperkte controle op radio en televisie kwijt. President Gorbatsjov tekende gisteren een decreet waarin wordt bepaald dat geen enkele partij of groepering het monopolie op deze media mag bezitten.

In het decreet wordt gesteld dat de toenemende democratisering en het pluralisme in de Sovjet-samenleving een 'kardinale verandering in de aard van 's lands radio en televisie' vereisen. Onafhankelijke groepen en partijen wordt toegestaan hun eigen radio- of televisiestation te openen, al zal de staat toezicht blijven uitoefenen op de staatsradio.

Het decreet wordt enerzijds gezien als een uiting van Gorbatsjovs vastbeslotenheid macht over te dragen van de partij aan de staat en anderzijds als een poging om vooruit te lopen op een ontwikkeling die al is begonnen. In verscheidene delen van de Sovjet-Unie, zoals in Litouwen, is de Moskou-getrouwe communistische partij haar controle op de elektronische media al kwijt en het is een kwestie van tijd dat ook in andere delen van de Sovjet-Unie het partijmonopolie daadwerkelijk wordt aangetast. Krachtens het decreet van gisteren kunnen de regeringen van de Unie-republieken meer toezicht uitoefenen op de elektronische media, maar de federale radio en televisie zullen daardoor niet mogen worden aangetast. Elke beslissing ten aanzien van het federale net die wordt genomen zonder overleg met Moskou, is volgens het decreet illegaal. (Reuter)