Premier Aruba positief over houding Nederland

AMSTERDAM, 16 juli Premier Oduber van Aruba heeft vertrouwen in de opstelling van de Nederlandse regering over de eventuele onafhankelijkheid van het eiland. Oduber zei dit zaterdag op Schiphol na afloop van besprekingen in Nederland. De Arubaanse premier sprak met premier Lubbers en minister Hirsch Ballin (Antilliaanse en Arubaanse zaken) over de staatkundige ontwikkeling van het eiland en de daaraan gekoppelde economische groei. Oduber prees de cooperatieve opstelling van de Nederlandse regering. 'We hebben een historisch resultaat geboekt', aldus Oduber. De premier wilde nog geen details geven omdat hij eerst zijn kabinetsleden op de hoogte wil stellen. Oduber onderstreepte dat niet om extra geld is gevraagd. 'Ons probleem is tweeledig. Een oververhitte economie en onzekerheid over de staatkundige ontwikkeling. Het is daarom zeer belangrijk dat de Nederlandse regering ons de tijd heeft gegeven', aldus Oduber. 'Er is ons geen enkele druk opgelegd om overhaaste en ondoordachte beslissingen te nemen.'

De Arubaanse regering zal eind dit jaar een financieel-economisch beleidsplan presenteren, waarbij Nederland behulpzaam zal zijn.

Volgens Oduber is het rigide onafhankelijkheidsdenken op Aruba, dat in 1983 tot de aparte status leidde, vrijwel verdwenen. 'Het Arubaanse volk wil geen slogans, het wil werk en welzijn', aldus Oduber. 'Iedereen begrijpt dat de economische ontwikkeling staat of valt met de keus die in 1996 gemaakt gaat worden.'

In 1996 moet worden beslist of Aruba onafhankelijk wordt.

In Den Haag heeft Oduber gepleit voor een garantiefonds. Hij heeft er vertrouwen in dat zo'n fonds er komt. Door de groeiende toeristische exploratie van Aruba zijn op korte termijn forse investeringen nodig. In de ontoereikende water- en elektriciteitsbedrijven moet zeker 100 miljoen gulden geinvesteerd worden. Ook is geld nodig voor noodzakelijke investeringen in de infrastructuur, zoals woningbouw, wegenaanleg en verbetering van de luchthaven.