Pianist een van de vele aanvragers van zendvergunning; Jacobs wil meer jazz op radio

Het wordt dringen. Sinds half mei zijn bij het ministerie van WVC veertig verzoeken binnengekomen voor een zendvergunning kort nadat het kabinet akkoord ging met het wetsvoorstel dat de weg opent voor commerciele omroep. Alle verzoeken zijn voor kennisgeving aangenomen, zegt een woordvoerster van het ministerie. Immers, de Kamer moet zich nog buigen over het wetsvoorstel. Pas daarna zal worden besloten wie een vergunning krijgt.

Onder de aanvragers bevindt zich de jazzpianist Pim Jacobs. Het is hem, zo zegt hij, al jaren een doorn in het oog dat radioluisteraars van 25 jaar en ouder op muziekgebied niet of nauwelijks aan hun trekken komen. Zij kunnen nu alleen kiezen tussen de popzender op radio drie en radio vier (klassieke muziek) waar de uitzendingen om de haverklap worden onderbroken door aankondigingen in de trant van: 'Na dit prachtige gedeelte uit het drieentwintigste pianoconcert van Mozart nu van Beethoven het slot van zijn negende symfonie'. Zelden wordt luisteraars het genot gegund een concert in zijn geheel te beluisteren of het zou de uitvoering van de Mattheuspassion moeten zijn op Goede Vrijdag geldt immers de ongeschreven regel dat presentatoren de luisteraar tijdens deze uitvoering met rust laten.

Maar behalve dat muziekprogramma's steeds worden onderbroken vindt Jacobs het ook storend dat er zo weinig jazzmuziek valt te beluisteren en dat 'het goede Nederlandse lied' nog maar zelden door de ether klinkt. Om van dixielandmuziek maar te zwijgen. En hoe lang al is het niet geleden dat radioluisteraars werden getrakteerd op een goede musical? Hij wil met zijn commerciele radiostation deze lacune opvullen. 'De muziek die ik voor ogen heb, kun je nu alleen beluisteren na middernacht, of na een nationale ramp. Dan hoor je tenminste iets fatsoenlijks', zegt hij. Zijn ideaal is een zender die continu in de lucht is en waar luisteraars, niet gehinderd door 'paneldiscussies', aan hun trekken kunnen komen. Wel wil hij elk half uur een kort nieuwsbulletin laten presenteren. 'Als iemand om kwart over zes in zijn auto stapt kan hij om half zeven het nieuws horen in plaats van te moeten wachten tot hij thuis is en voor de tv gaat zitten.' Het is echter de vraag of Jacobs en met hem de andere aanvragers voor een zendvergunning de automobilisten wel zullen bereiken. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij toegang krijgen tot de ether; het wetsvoorstel dat commerciele omroep regelt rept alleen over toegang tot de kabelnetten. Jacobs: 'Je moet ergens beginnen, hoewel ik het natuurlijk prettiger had gevonden wanneer commerciele omroep ook via de ether mogelijk zou worden'. Bij de stichting Music Mind, waar onder anderen de dirigent Harry van Hooff deel van uitmaakt, is inmiddels een reeks adhesiebetuigen binnengekomen. Zo hebben alle leden van het Metropole-orkest zich achter de plannen geschaard benevens de vertolkster van menig 'goed Nederlands lied', Liesbeth List. De stichting overlegt reeds met kabelexploitanten over het afsluiten van contracten. Ook zijn verscheidene bedrijven gepolst. Lukt het de stichting een zendvergunning te bemachtigen dan zal Jacobs, zeker in het begin, met enige regelmaat een programma-onderdeel presenteren. Het is echter echter geenszins zijn bedoeling 'een radioman' te worden, zo verzekert hij. Om er even later aan toe te voegen: 'Het is allemaal misschien wel een beetje wishful thinking'.

    • Anneke Visser