Nimox

Nimox (vrijetijdsartikelen, autobedrijven, transportondernemingen) in Zeist heeft in 1989 fl. 3,1 miljoen verlies geleden, tegenover een winst van fl. 3,3 miljoen in 1988. Deze omslag is veroorzaakt door wijzigingen in de waarderingsgrondslagen. Hierdoor ontstond een buitengewone last van fl. 7,5 miljoen, zo blijkt uit het jaarverslag.

De omzet is vorig jaar gestegen van fl. 318 miljoen tot fl. 379 miljoen. Het bedrijfsresultaat verbeterde van fl. 6,2 miljoen tot fl. 9,7 miljoen en het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen ging van fl. 3,7 miljoen naar fl. 5,8 miljoen. Het personeelsbestand steeg van 632 tot 675 personen, van wie 604 in Nederland.