Maij en rechtervleugel CDA ruzien over auto

DEN HAAG, 16 juli Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) voelt zich aangevallen door de 'rechtsconservatieven' binnen haar partij, het CDA, en in het bijzonder door het Tweede-Kamerlid Mateman die zij als een representant van deze vleugel beschouwt.

Het tweetal voert al enige tijd een publieke twist over het verkeersbeleid en vooral over de wijze waarop de minister het autogebruik wil beperken. Gisteren was de minister weer aan zet. Voor de NCRV-radio haalde zij fel uit naar het Kamerlid dat volgens haar in zijn opvattingen over de onmisbaarheid van de auto door 'vrijwel niemand' wordt gesteund. Inmiddels tracht fractieleider Brinkman van het CDA sussend op te treden. Hij beval Maij-Weggen en Mateman gisteren aan om 'op een terrasje met een pilsje' hun meningsverschillen uit te praten.

Achtereenvolgens in een artikel in het blad De Onderneming van de werkgeversorganisatie VNO en in een open brief in het dagblad Trouw laakte Mateman de afgelopen weken de lastenverzwaring die Maij-Weggen de automobilist wil opleggen en beleed hij zijn geloof in technische vooruitgang waarmee het milieuvraagstuk voorzover dat door de auto wordt veroorzaakt, kan worden opgelost. Na het artikel in het VNO-blad trachtte Maij-Weggen nog verzoenend op te treden. Zij liet Mateman een boeket bloemen bezorgen met een kaartje met daarop de tekst: 'Het is nooit te laat voor een mooie bekering.'

Op de radio sprak de minister gisteren hardere taal over haar partijgenoot: 'Hij heeft, zoals hij dacht, flink het geluid van de gemiddelde automobilist laten horen. Maar hij krijgt enorm veel weerwerk. Als ik zo de ingezonden brieven lees, is de steun voor het kabinetsbeleid veel groter dan een aantal Kamerleden schijnt te denken.'

Dat de discussie tussen Mateman en Maij-Weggen hoog oploopt, is volgens CDA-fractieleider Brinkman onder meer te wijten aan het feit dat de auto in de samenleving als 'een heilig beest' wordt beschouwd, hoewel Mateman zelf in Trouw de term 'een nuttig lastdier' bezigde. Brinkman ontkende dat er verdeeldheid bestaat binnen het CDA over het verkeer. Het beleid van de minister heeft volgens hem de steun van de gehele CDA-fractie, mits zij bepaalde maatregelen maar geleidelijk invoert.

Niettemin heeft Maij-Weggen het de afgelopen maanden diverse malen aan de stok gehad met de CDA-fractie. Haar plan om vrachtauto's eventueel met een snelheidsbegrenzer uit te rusten, stuitte op een motie van CDA en VVD, waarover de minister inmiddels driemaal heeft opgemerkt dat ze die niet zal uitvoeren. Ook de beperking van de maximumsnelheid in de Randstad sneuvelde mede door toedoen van de CDA-fractie en voor het rekening-rijden gold dat zelfs nog voordat er van een parlementaire behandeling sprake was. Een sluimerend conflict is de toekomstige tolheffing die van de fractie slechts mag worden ingevoerd als daarvan nieuwe infrastructuur wordt aangelegd.

Matemans brief in Trouw verscheen weliswaar onder de aanhef 'Beste Hanja', maar viel vooral op door venijn en cynisme. De bloemen die Maij-Weggen het Kamerlid had gestuurd zouden hem 'per openbaar vervoer waarschijnlijk nooit hebben bereikt'.

Hij herinnerde aan Maij-Weggens entree vorig najaar in de nationale politiek: per auto op het Binnenhof, op bezoek bij formateur Lubbers. Over Maij-Weggens 'bekering' schreef Mateman: 'Je reed auto. Tachtigduizend kilometer per jaar. Je rijdt nog auto, want ik zie je nog steeds in Den Haag voorbijzoeven. Gezien je grote inzet misschien nu wel het klokje rond. Er zou dan inderdaad een verandering zijn: meer autokilometers.' Mateman was vandaag niet in staat op Maij-Weggens uitlatingen nader te reageren. Hij is met vakantie. Met auto en caravan.