Lubbers en Kok willen bezuinigen op subsidies

DEN HAAG, 16 juli Premier Lubbers en minister Kok (financien) willen volgend jaar ongeveer 250 miljoen gulden bezuinigen op overheidssubsidies. Daarnaast zou ook honderd miljoen gulden moeten worden bezuinigd op de uitgaven aan arbeidsongeschiktheid (WAO). De beide bewindslieden willen voorts 400 miljoen aan bezuinigingen verhalen op alle begrotingen.

Volgens Kok is volgend jaar een extra bezuiniging van 800 miljoen gulden nodig om het financieringstekort op de gewenste 4,75 procent te laten uitkomen. Daarnaast moeten nog resterende overschrijdingen worden weggewerkt van 160 miljoen gulden op Volksgezondheid en van 200 miljoen op Onderwijs.

Lubbers en Kok hebben het afgelopen weekeinde hun voorstellen in grote lijnen uitgewerkt. Lastenverhogingen maken vooralsnog geen onderdeel uit van het pakket. Het kabinet praat vandaag verder, waarna morgen definitieve besluiten moeten vallen.

Volgens de voorstellen van premier en vice-premier moet ongeveer een procent op de overheidssubsidies worden bezuinigd. Enkele subsidies, zoals die op bejaardenoorden en de kinderbijslag, blijven buiten schot. Dan blijft nog een bedrag van 20 a 25 miljard over. Het totaal aan overheidssubsidies beloopt zo'n 38 miljard gulden. Het is nog onduidelijk of de huursubsidie voor een korting in aanmerking komt.

Met de bezuiniging op de WAO lopen Lubbers en Kok vooruit op voorstellen die de werkgevers hebben gedaan bij het jongste Voorjaarsoverleg. De werkgevers verklaarden zich bereid gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in dienst te houden als de WAO-uitkering wordt verlaagd. Volgens Lubbers en Kok moet de groei van het aantal WAO'ers volgend jaar al worden teruggedrongen. Dat zou dan een bezuiniging van honderd miljoen gulden opleveren.

Het ziet er naar uit dat minister Ritzen (onderwijs) niet zelf geheel hoeft op te draaien voor de nog resterende overschrijding van 200 miljoen gulden op zijn begroting. Ritzen heeft Lubbers en Kok vorige week laten weten dat het absoluut onmogelijk is een dergelijk bedrag op zijn begroting te verhalen. De premier en vice-premier lijken hem tegemoet te willen komen. Dit betekent dat de andere ministers de overschrijding geheel of gedeeltelijk voor hun rekening zullen moeten nemen.

In kabinetskringen worden vandaag en morgen nog 'pittige' gesprekken verwacht. Alle bewindslieden hebben afgelopen week te kennen gegeven dat er op hun begroting niet meer valt te bezuinigen. 'Het zal moeizaam gaan, want ieder heeft zijn positie geblokkeerd', zo wordt in Den Haag gezegd.