Fusie ABN en Amro is definief rond

AMSTERDAM, 16 juli De ABN en de Amro Bank hebben definitieve overeenstemming bereikt over hun reeds eerder aangekondigde fusie op basis van gelijkwaardigheid. De aandeelhouders van beide banken kunnen hun stukken vanaf 17 juli en tot en met 17 augustus 15.00 uur ter omruiling aanbieden voor aandelen van de nieuwe houdstermaatschappij ABN-Amro Holding NV. De kosten van de fusie bedragen niet meer dan 'enkele tientallen miljoenen.' Dit hebben ABN-topman R. J. Hazelhoff en Amro-topman R. Nelissen vanochtend bekend gemaakt. De fusie maakt volgens Hazelhoff duidelijk dat het bij rechtspersonen sneller kan gaan dan bij natuurlijke personen: de fusie wordt in minder dan negen maanden een feit.

De nieuwe combinatie streeft er naar om naast de bestaande sterke positie op de thuismarkt (ABN-Amro is verreweg de grootste in Nederland) ook in een of meer andere Europese landen 'een brede, diepe en omvangrijke presentatie' te verwerven hetzij via uitbouw van bestaande activiteiten, hetzij via acquisities.

Een gewoon, of preferent in een gewoon aandeel converteerbaar, aandeel ABN (nominaal 10 gulden) geeft recht op een gewoon aandeel van de nieuwe combinatie (nominaal 5 gulden). Een gewoon aandeel Amro (nominaal 20 gulden) geeft recht op twee gewone aandelen ABN-Amro. Het bod zal worden gestand gedaan als tenminste 90 procent van de aandelen ABN en Amro worden aangeboden.

Aandeelhouders van ABN en Amro wordt het aantrekkelijk gemaakt om hun stukken om te ruilen. Zo geeft een aandeel in de nieuwe combinatie reeds dit jaar recht op een interimdividend, terwijl nog niet zeker is of interimdividend wordt betaald op de oude aandelen ABN en Amro. Als het aan de raad van bestuur van de nieuwe combinatie ligt, worden ABN- en Amro-aandelen na gestanddoening van het bod definitief uit de handel genomen. Aandeelhouders van de ABN-Amro Holding krijgen bovendien een voorkeursrecht op de preferente aandelen die de nieuwe combinatie na de fusie wil uitgeven voor totaal zo'n 1,3 miljard gulden.

ABN en Amro samen, de nieuwe combinatie dus, hebben in de eerste vijf maanden van dit jaar een brutoresultaat geboekt van 1,21 miljard gulden vergeleken met 1,16 miljard gulden in de overeenkomstige periode van het vorige jaar. Het balanstotaal is gegroeid van 372,54 miljard gulden op 31 mei 1989 tot 402,45 miljard eind mei 1990. Het eigen vermogen nam toe van 12,14 miljard tot f 12,9 miljard en het groepsvermogen van 12,46 miljard tot 13,52 miljard.

De nieuwe combinatie verwacht dit jaar evenveel winst te maken als de afzonderlijke twee banken samen in 1989 realiseerden. Dat heeft niet alleen met de kosten van de fusie te maken, maar ook met de 'uitstekende prestaties' in 1989 en tegenvallende omzetten op de Amsterdamse effectenbeurs.

De nieuwe combinatie zal in Nederland actief zijn met 1473 vestigingen en in het buitenland (52 landen) met 375 vestigingen. De gezamenlijke personeelssterkte omvat 57.000 mensen, van wie 42.000 in Nederland en 15.000 in het buitenland.