AOT

De nettowinst van Amsterdam Option Traders AOT is in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 gestegen van fl. 3,1 miljoen naar fl. 4,1 miljoen. Per aandeel ging de winst omhoog van fl. 1,03 naar fl. f 1,36, aldus AOT. In het tweede kwartaal zijn de verder verliesgevende Amerikaanse activiteiten geheel beeindigd. Liquidatieverlies op posities en zetels drukten het brutoresultaat. Lagere voorzieningen voor tantiemes en belastingen hadden een positief effect op de nettowinst. De overige buitenlandse vestigingen (Groot-Brittannie, Frankrijk en West-Duitsland) leverden een positief handelsresultaat op. De uitkomsten van de hoekmansbedrijven waren bevredigend.