Ouder wil van AMC uitleg over kleurstof

ROTTERDAM, 14 juli Thomas Vader werd op 2 juni 1987 geboren en nog dezelfde dag in het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam geopereerd. Drievierde van zijn dunne darm moest worden weggehaald. De verklevingen in de darm waren hoogstwaarschijnlijk een gevolg van het gebruik van methyleenblauw als kleurstof bij de vruchtwaterpunctie, zo deelde prof. dr. P. E. Treffers van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam vorige maand aan Thomas' ouders mee.

De afgelopen vier jaar zijn bij 23 kinderen soortgelijke operaties uitgevoerd. De kleurstof wordt nu niet meer gebruikt. Thomas' vader, J. P. Vader uit Uithoorn, heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een belangenvereniging van ouders. Vader wil duidelijkheid over de vraag waarom het AMC nog methyleenblauw gebruikte terwijl andere Nederlandse ziekenhuizen het al niet meer deden. Vader overweegt een schadevergoeding van het AMC te eisen en heeft een advocaat in de arm genomen. 'Toen het kind werd geopereerd was alleen duidelijk dat het ging om een darmsluiting. Als reden werd opgegeven een storing in de bloedtoevoer aan het begin van de zwangerschap. De zware operatie was een kwestie van leven of dood. Ook voor mijn vrouw was het heel vervelend, want zij had een tweeling ter wereld gebracht maar zij kreeg maar een kind bij haar in bed. 'Na de operatie moest Thomas nog bijna een half jaar in het ziekenhuis blijven. Voor de groei van de darm was het van groot belang dat het kind moedermelk kreeg. Elke dag nam ik een flesje moedermelk mee naar mijn werk, zette het daar in de kantine, haalde het er aan het eind van de middag uit en bracht het naar Thomas in het ziekenhuis.

'Nadat het jongetje in november naar huis mocht, is hij nog tot april op een speciaal dieet geweest. Pas konden we hem heel voorzichtig gewoon voedsel geven. Het gaat nu heel goed met hem, al is zijn ontlasting nog altijd vrij dun. We gaan nog elk half jaar voor controle naar de kinderarts, die durft geen uitspraak te doen over de gevolgen voor de rest van Thomas' leven.' In juli 1976 en maart 1983 verschenen er in het Amerikaanse vakblad voor verloskunde en gynaecologie artikelen over nadelige gevolgen van het gebruik van methyleenblauw bij zwangere vrouwen. Beide artikelen behandelden de geboorte van een kind dat in slechtere conditie was dan normaal. De berichten waren voor een aantal ziekenhuizen aanleiding om met het gebruik van methyleenblauw te stoppen. Niet voor het AMC. 'De beschreven gevallen stonden op zich zelf. Een afwijking gekoppeld aan een behandeling bewijst niet dat de behandeling niet deugt', zegt de Amsterdamse hoogleraar verloskunde en gynecologie Treffers.

De afwijkingen hadden niets te maken met de darmverkleving die de afgelopen vier jaar bij 23 baby's in het AMC is geconstateerd. Bovendien was de stof in een andere periode van de zwangerschap en in een grotere dosering toegediend dan de afgelopen vier jaar in het AMC, aldus Treffers. Over de kritiek die er dezer dagen op het AMC is gekomen, zegt hij: 'Wij haden een vervelende boodschap te brengen, en dan krijgt soms de boodschapper de schuld'.