Obligatiemarkten leven op door inflatie- en rentecijfers

AMSTERDAM, 14 juli Ook de tweede week van de Duitse Monetaire Unie toonde de Duitse obligatiemarkt zich tevreden, net zoals ook de Nederlandse markt. Gunstig inflatienieuws leek de belangrijkste basis hiervoor.

In juni bleken de consumentenprijzen in West-Duitsland immers met slechts 0,1 procent te zijn gestegen, wat goed was voor handhaving van het 2,3 procent inflatieniveau op jaarbasis. De inflatie in Nederland van onveranderd 2,2 procent was hiermee vergelijkbaar. Bovendien gaven de Duitse groothandelsprijzen een 0,3 procent daling te zien, resulterend in een 0,2 procent lager niveau ten opzichte van juni 1989. Als klap op de vuurpijl deed de Amerikaanse obligatiemarkt eergisteren in positieve zin van zich spreken, op die manier zorgdragend voor een onverwachte rente-euforie.

Het zonnige weer lijkt overigens niet geheel wolkenloos. Immers de dreiging van toenemende werkloosheid in Oost-Duitsland wordt sterker voelbaar.

Tegelijkertijd worden er hoge looneisen gesteld. Opmerkelijk is in dit verband dat de rente op de Duitse geldmarkt deze week iets opliep. Voorzover dit niet met een voorzichtige politiek van de Bundesbank te maken had met het oog op de ontwikkelingen in de DDR, kan gewezen worden op de sterke posities van zowel de Spaanse peseta als de Italiaanse lire binnen het EMS. Kennelijke interventies hadden tot gevolg dat de D-Mark zijn onderste positie kon overlaten aan de Franse frank. Bovendien steeg de D-Mark tegenover de gulden tot zelfs boven de 1,1267 spilkoers. De via ruime geldmarktverhoudingen stabiel gebleven rentetarieven in ons land vergemakkelijkten dit proces: de interbancaire guldentarieven bleken in Londen deze week voor het eerst duidelijk onder de Duitse te liggen.

Per saldo is deze week de kapitaalmarktrente marginaal gedaald waarbij het renteverschil in het 10-jaarssegment van staatsobligaties ten gunste van de Duitse is gestegen tot bijna 20 basispunten. De inschrijving op de jongste 83/4 procent staatslening had echter last van een tijdelijk negatief sentiment. De opbrengst van 1,25 miljard gulden zou overigens hoger zijn geweest als minister Kok meer dan de gehanteerde 50 procent op de 99,3 emissiekoers had toegewezen.

Eurokapitaalmarkt

Hoewel de Amerikaanse kapitaalmarktrente deze week per saldo nagenoeg onveranderd bleef, is dit resultaat niet zonder horten of stoten tot stand gekomen. De obligatiemarkt had het grootste deel van de week nodig om de naweeen van de beter dan verwachte werkgelegenheidscijfers te verwerken. Ook de veiling van 5 miljard dollar aan Refco's, uitgegeven door de Resolution Funding Corp., kon niet voor een positieve stemming zorgen. Hoewel de plaatsing in vergelijking met eerdere veilingen een soepel verloop kende, was dit meer te danken aan de rendements 'pick up' ten opzichte van de staatsleningen alsmede aan het 30-jarige, meer liquide looptijdsegment dan aan de belangstelling van de (institutionele) beleggers.

Nadat aldus koersdalingen genoteerd moesten worden, kwam Fed-voorzitter Greenspan donderdag met de mededeling dat de stijgende Amerikaanse krediettarieven hem zorgen baren. Om de negatieve gevolgen hiervan tegen te gaan, kunnen de monetaire teugels volgens de Fed-voorzitter wat worden gevierd. Op de obligatiemarkt werd dit bericht dusdanig goed ontvangen dat de in de loop van de week opgetreden rentestijging teniet werd gedaan.

Op de Eurokapitaalmarkt werd de uitspraak van Greenspan eveneens enthousiast ontvangen, hoewel de binnenlandse euforie, waarschijnlijk door een zwakkere dollar, niet geheel werd weerspiegeld in het Eurodollarsegment. Het rente-ecart tussen Euro- en binnenlandse leningen liep hierdoor op. De week had overigens een Japans tintje. Na een drooglegging van een kleine vijf maanden hervatten Japanse debiteuren de uitgifte van obligatieleningen met aandelenwarrants.

Vorige week vrijdag had Daikyo de primeur met een 300 miljoen dollar grote lening die een zeer goed onthaal kreeg, waarmee de toon werd gezet voor de 1,9 miljard dollar aan soortgelijke leningen die deze week werd geemitteerd.

Afgelopen donderdag bracht Sumitomo Bank Finance de eerste Japanse achtergestelde lening uit op de Eurokapitaalmarkt, nadat eerder de Japanse overheid een verbod hierop had opgeheven. De floating rate note, groot 700 miljoen dollar en met een looptijd van 10 jaar, werd door de markt goed ontvangen.

Bron: Rabobank Nederland