Industrieprijzen licht gedaald

DEN HAAG, 14 juli De totale afzet van de industrie is van april op mei met 0,1 procent in prijs gedaald. Het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek daalde van 90,9 naar 90,8. Het gemiddelde prijsniveau van de export daalde met 0,2 procent. Met name de exportprijzen van aardolieprodukten lieten een daling zien (min 4 procent). Het gemiddelde prijsniveau van de binnenlandse afzet bleef ongewijzigd.

Ten opzichte van mei vorig jaar daalden de prijzen van de industriele afzet met gemiddeld 3 procent.