Hoofdlijnen begroting '91 dit weekeinde vastgesteld

DEN HAAG, 14 juli Premier Lubbers en minister van financien Kok zullen dit weekeinde de Rijksbegroting voor 1991 in hoofdlijnen vaststellen.

Zij hebben gisteren een reeks gesprekken met de afzonderlijke bewindslieden afgesloten. Volgens een woordvoerder van het kabinet wordt maandag in het kabinet verder gepraat. Een dag later zullen definitieve besluiten worden genomen.

Op de begroting moet 800 miljoen gulden worden omgebogen om het financieringstekort volgend jaar op de gewenste 4,75 procent te laten uitkomen. Daarnaast moeten enkele bewindslieden eerder afgesproken bezuinigingen met concrete maatregelen invullen. Verder ligt voor een bedrag van ruim driehonderd miljoen gulden aan financiele claims van een aantal ministers op tafel. Premier Lubbers heeft de claim van vijf miljoen gulden voor zijn ministerie van Algemene Zaken laten vallen. 'Om het goede voorbeeld te geven', zo heet het in kabinetskringen.

Andere ministers hebben hun claims gehandhaafd. Een claim van minister Hirsch Ballin (justitie) van enkele tientallen miljoenen guldens voor reorganisatie van de rechterlijke macht lijkt de enige kansrijke. Minister Kok heeft de bewindslieden duidelijk gemaakt dat er geen geld is voor nieuwe wensen.

Lubbers en Kok hebben de afgelopen week bij de collega-ministers 'afgetast' welke mogelijkheden ze hebben om bij te dragen in de noodzakelijke ombuiging. De premier en vice-premier moeten dit weekeinde de 'politieke deal' sluiten, zo heet het in Den Haag. De sfeer van de besprekingen werd in kabinetskringen omschreven als 'uitstekend'. Een eventuele verhoging van de accijnzen en het heffen van btw op bepaalde goederen en diensten is de afgelopen week niet aan de orde geweest. Dat zou echter de komende dagen alsnog kunnen gebeuren. De collectieve lastendruk (premies plus belasting) blijft volgens de prognoses ruim een half procent onder de in het regeerakkoord beoogde 53,6 procent. Dit biedt enige ruimte voor lastenverhoging.

De extra ombuiging van 800 miljoen gulden is volgens Kok nodig vanwege de iets tegenvallende economische groei in 1991. Als gevolg hiervan vallen ook de belastinginkomsten voor de schatkist iets tegen. Een van de bezuinigingsmogelijkheden waarover wordt gesproken, vormt de subsidieverstrekking door de overheid.

Eind augustus komen de overheidsinkomsten en daarmee ook de inkomensverhoudingen nadrukkelijker ter sprake.