Hollandse vissers zijn dupe van Noorse wet

DEN HAAG, 14 juli Nederlandse vissers dreigen volgens het Produktschap voor Vis en Visprodukten het slachtoffer te worden van Noorse regelgeving. Schepen in de Noorse territoriale wateren mogen sedert 1 juli geen ondermaatse vis meer overboord zetten. Als de visserschepen arriveren in EG-wateren lopen ze het risico een proces-verbaal te krijgen, omdat opslag aan boord van ondermaatse vis volgens de EG-regelgeving streng verboden is.

Het Produktschap vraagt in een gisteren verstuurde brief aan minister Braks (landbouw en visserij), om de Noorse regelgeving 'serieus' aan de orde te stellen bij de Europese Commissie. Volgens de voorzitter van het Produktschap, drs. D. J. Langstraat, is de kwestie bij de vorige Visserijraad in Luxemburg 'onvoldoende besproken'. Gewoonlijk komt de hoeveelheid vis die aan de wal wordt gebracht niet overeen met wat werkelijk is gevangen. Ondermaatse vis wordt in de EG-wateren direct overboord gezet en niet in het logboek genoteerd. 'Maar de Noren willen precies weten in hoeverre visquota worden overschreden. De vissers moeten alles in hun logboek noteren', aldus Langstraat.

Een woordvoerder van het ministerie van landbouw en visserij toont zich verbaasd over de brief van het Produktschap. Het ministerie vindt dat het schap de angst voor een proces-verbaal in EG-wateren overdrijft, omdat de Nederlanders in Noorse wateren vooral op schol vissen. De vangst van schol vergt netten met grote mazen, waardoor de gevangen hoeveelheid ondermaatse vis klein blijft, aldus het ministerie.

De voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, J. Nooitgedacht, vindt dat de overheidsreactie bewijst dat Nederland de problemen van de vissers niet serieus neemt. 'Ze weten donders goed dat bij Noorwegen een flinke hoeveelheid ondermaatse vis wordt gevangen.' De Nederlandse schepen vissen op de Noorse visgronden vooral op schol. Met de Noren zijn afspraken gemaakt over een gemeenschappelijk visquota, waardoor geen onderscheid valt te maken tussen vis uit EG- en Noorse wateren. De schipper kan dus niet bewijzen in welke zone de vis is gevangen.