foto

MIDDELBURG De synagoge van de gemeenschap van Hoogduitse joden in Middelburg wordt herbouwd. Het gebouw, daterend uit 1705 en daarmee een van de oudste synagogen van Nederland, werd aan het begin van de oorlog door de Duitsers als gebedshuis onklaar gemaakt en in 1944 bij een Engels bombardement verwoest. Een in het leven geroepen Stichting Synagoge Middelburg zamelt giften en subsidies in voor de herbouw. Deze week werd officieel het restauratieplan aangeboden aan het gemeentebestuur van Middelburg. De joodse gemeenschap hoopt de synagoge in 1992 weer in gebruik te kunnen nemen. De foto hierboven laat een mikwe zien, een bad dat wordt gevuld met regenwater waarin orthodoxe joden zich onderdompelen om weer rein te worden. Man en vrouw nemen daarin bij toerbeurt plaats na de menstruatie van de vrouw. (Foto NRC Handelsblad/ Leo van Velzen)