Werkloosheid daalt verder naar 6,4 pct van deberoepsbevolking

ROTTERDAM, 13 juli De daling van de werkloosheid in Nederland vlakt volgend jaar duidelijk af. Nam het aantal werklozen in 1989 af van 7,4 procent tot 6,8 procent, in 1991 zal het werkloosheidspercentage maar licht dalen tot 6,4 procent. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een verminderde groei van de werkgelegenheid.

Dit staat in een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de vooruitzichten voor de werkgelegenheid in 1990 en 1991. Nederland komt er in de analyses van de OESO niet slecht af: het werkloosheidspercentage beweegt zich in 1990 en 1991 rondom het Europese gemiddelde, dat de OESO voor beide jaren op 6,8 procent stelt. In de Zuideuropese landen komt de werkloosheid in deze periode gemiddeld uit op 11,9 procent.

Volgens de OESO telt Nederland volgend jaar 335.936 geregistreerde werklozen. De OESO is daarmee wat optimistischer dan het Centraal Planbureau, dat onlangs voor volgend jaar 360.000 werklozen voorspelde.

Tegelijk met de verminderde daling van de werkloosheid neemt de groei van de werkgelegenheid in Nederland af van 1,7 procent in 1989, via 1,4 procent in 1990 tot 1,1 procent in 1991. De beroepsbevolking nam in 1989 toe met 0,7 procent. De OESO verwacht voor 1990 en 1991 percentages van respectievelijk 0,8 en 0,6. De OESO constateert dat de beroepsbevolking in Europa in de tweede helft van de jaren tachtig veel langzamer is gegroeid dan in de eerste helft van dat decennium. Ook is het aandeel van jongeren in de beroepsbevolking relatief afgenomen. Deze 'vergrijzing' of 'ontgroening' doet zich voor in een periode dat de vraag naar arbeidskrachten sterk aantrekt. Volgens de OESO is het tekort aan geschikt personeel minder knellend dan verwacht zou mogen worden. In landen waar de ontgroening zich het sterkst manifesteert neemt de omvang van het vervroegd uittreden af en melden zich naar verhouding veel vrouwen op de arbeidsmarkt.

Van de Westeuropese landen heeft Ierland met ongeveer 15 procent het hoogste werkloosheidspercentage. Het Verenigd Koninkrijk komt dit jaar op een werkloosheidspercentage van 6,1 en volgend jaar op 6,5. Voor Frankrijk gelden voor 1990 en 1991 percentages van 9,3 en 9,2, terwijl West-Duitland uitkomt op respectievelijk 6,1 procent en 5,9 procent. De OESO houdt bij de berekeningen voor de Bondsrepubliek geen rekening met een mogelijke Duitse eenwording.