W-Duitsland moet tol op vrachtauto's opschorten

LUXEMBURG, 13 juli De Bondsrepubliek moet haar voornemen om een speciale tol te heffen op buitenlandse vrachtauto's in elk geval tot na de vakantieperiode opschorten. Dat heeft het Europese Hof van Justitie gisteravond besloten, waarmee een eerste uitspraak van 28 juni in kort geding werd bevestigd. Na de vakantie zal het Hof de rechtsgeldigheid van het tolplan beoordelen.

De Bondsrepubliek wilde de vrachtautotol al op 1 juli laten ingaan, maar op verzoek van diverse EG-lidstaten verzocht de Europese Commissie (dagelijks bestuur van de Gemeenschap) het Hof de beslissing te doen opschorten. Belangrijkste argument van de Commissie is de discriminerende werking van de tolheffing, omdat Westduitse vervoersbedrijven een deel van de tol gecompenseerd zouden krijgen via een verlaging van de wegenbelasting.

De EG-commissaris voor vervoerszaken, de Belg Karel van Miert, toonde zich gisteravond zeer tevreden met de uitspraak van het Hof. De Commissie krijgt hierdoor de mogelijkheid om op politiek niveau zeer snel een oplossing te vinden voor de harmonisatie van de accijnzen op brandstoffen en van de wegenbelasting, zei Van Miert.

Ook de Nederlandse minister van verkeer en waterstaat, Maij-Weggen, reageerde verheugd op de voortzetting van de schorsing.

De regering in Bonn wilde met het instellen van de vrachtwagenbelasting de Gemeenschap dwingen snel werk te maken van die harmonisatie. Zij vindt dat de uiteenlopende accijnzen en belastingen in de twaalf EG-lidstaten de concurrentie in het Europese wegvervoer vervalsen. De Westduitse minister van verkeer, Friedrich Zimmermann, zei gisteravond dat de regering in Bonn de uitspraak van het Hof voor kennisgeving aanneemt. Volgende week beraadt de regering zich over verdere stappen, zei Zimmermann. Bondskanselier Kohl heeft eerder toegezegd dat Bonn zich zal neerleggen bij de beslissingen van het Europese Hof.