Verzelfstandiging van Staatsloterij

DEN HAAG, 13 juli Het kabinet heeft gisteren ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) en Kosto (justitie) de Staatsloterij per 1 januari te verzelfstandigen. De ministerraad had twee maanden geleden al een principe-besluit genomen. De verzelfstandiging is volgens de bewindslieden nodig om adequaat te kunnen inspelen op de ontwikkelingen op de kansspelmarkt, waar een ongewenste toename te zien is van illegale loterijen en bingo's. Bovendien valt bij een verdere Europese eenwording een groter aanbod van buitenlandse kansspelen te verwachten. De Staatsloterij krijgt de vorm van een stichting. De opbrengst blijft ten goede komen aan de staat.