Twee regelingen voor abortus in het ene Duitsland

BONN, 13 juli In het verenigde Duitsland zullen straks nog enkele jaren twee verschillende abortusregelingen gelden. Zo heeft althans een meerderheid van de Oostduitse Volkskammer zich gisteravond uitgesproken.

Die meerderheid wil de in de DDR geldende vrijheid abortus te laten verrichten in de eerste twaalf weken van de zwangerschap handhaven. Zij is tegen het (direct) overnemen van artikel 218 van de strafwet van de Bondsrepubliek, dat abortus verbiedt en bij vruchtafdrijving zowel de arts als de vrouw strafbaar stelt. Uitzondering daarop is alleen mogelijk volgens strikte medische en sociale criteria.

Volgens de verantwoordelijke DDR-minister Christa Schmidt (Ost-CDU) is er meer 'tijd en behoedzaamheid' nodig om tot een voor heel Duitsland geldende nieuwe regeling te komen. Zij sprak van 'enkele jaren'.

Op korte termijn moet de geldende DDR-wettekst wel worden veranderd omdat zij de misvatting in de hand werkt dat abortus een soort middel tot geboortenregeling is, vonden de minister en de Volkskammer-meerderheid. De minister: 'We moeten alles doen om te bereiken dat abortus een uitzondering wordt'. Uit een recente enquete in Leipzig is gebleken dat ruim drie kwart van de Oostduitse vrouwen boven de leeftijd van dertig jaar voor handhaving is van de bestaande abortusvrijheid (tegen elf, geen mening twaalf procent). Volgens minister Schmidt worden in de DDR jaarlijks 80.000 abortus-ingrepen verricht, dat wil zeggen een derde van het aantal geboorten. Niettemin, zei zij, sterven in de DDR jaarlijks nog 60 tot 70 vrouwen na een illegale behandeling.