Stakingen in Nicaragua beeindigd

MANAGUA, 13 juli Een akkoord tussen de Nicaraguaanse regering en leiders van de sandinistische vakbonden heeft gisteren geleid tot de beeindiging van de stakingen, die het land bijna twee weken lang hebben lamgelegd en de laatste dagen tot bloedige rellen hebben geleid.

Krachtens het akkoord zullen de meeste werknemers een loonsverhoging van zo'n 43 procent ontvangen. Ook verplichtte de regering van president Violeta Chamorro zich om geen maatregelen te nemen tegen stakers, die gebouwen hadden bezet, wegversperringen hadden opgeworpen en het vliegverkeer tot staan hadden gebracht. De stakers beloofden in ruil daarvoor weer aan het werk te gaan.

Het akkoord werd bereikt na onderhandelingen die zich de hele nacht van woensdag op donderdag voortsleepten. De meeste stakers gingen gistermorgen weer naar hun werk, nadat het nieuws via de radio was bekendgemaakt.

Beide zijden bombardeerden zich na afloop van de onderhandelingen tot overwinnaar van het conflict, maar waarnemers wezen erop dat de fundamentele oorzaak van de onenigheid de plannen van de regering om de economie te privatiseren nog niet van tafel is verdwenen.

Het Nicaraguaanse bedrijfsleven schat de kosten van de stakingen op ruim 30 miljoen dollar. 'De regering heeft verloren, De sandinisten hebben verloren. De bevolking heeft verloren', aldus een zakenman.

De straten in de hoofdstad Managua, waar zich de meeste ongeregeldheden voordeden, waren gisteren nog bezaaid met autowrakken en losse stenen. (UPI, Reuter, AP)