Roman: Roemeense economie ernstig ziek

BOEKAREST, 13 juli De Roemeense economie is zo ziek dat de invoering van vrije-martkelementen vrijwel onmogelijk is. Dat heeft premier Petre Roman gisteren gezegd. Roman riep zijn pas twee weken geleden gevormde kabinet bijeen om over de alarmerende staat van de economie te praten.

Sinds het aantreden van de nieuwe regering heeft Roman, om een volledige instorting van de economie te voorkomen, een aantal spoedmaatregelen genomen. Zo zijn subsidies geschrapt en is de prijs van benzine verdubbeld en zijn die van een aantal luxegoederen, kranten en boeken sterk verhoogd. Volgens officiele cijfers is de economie sinds de val van dictator Ceausescu in december echter in een vrije val geraakt en zijn met spoed nieuwe maatregelen nodig. In de eerste zes maanden van dit jaar is de industriele produktie met achttien procent gedaald, is de invoer met 46 procent gestegen en is de uitvoer met 43 procent teruggelopen. Er werd 61 procent minder geinvesteerd dan in de eerste helft van vorig jaar. De produktie van energie daalde van 4,6 miljoen ton in de eerste zes maanden van vorig jaar naar vier miljoen ton en die van gas van zestien naar dertien miljoen kubieke meter. Ook de produktie van kolen daalde, van 31 miljoen ton naar 21 miljoen ton.

Roman hekelde gisteren de 'incompetentie' van 's lands managers en zei dat die, samen met de 'achterlijke economische structuur van de economie', de invoering van een vrije-markteconomie in de weg staat. Romans kabinet heeft zich gisteren beraden over de mogelijkheden de invoer te beperken en de uitvoer te stimuleren en de prijzen in overeenstemming te brengen met de werkelijke waarde. Dat proces kan leiden tot een devaluatie van de leu. Op het ogenblik ligt de koers bij 21 lei per dollar, maar op de zwarte markt wordt rond honderd lei per dollar betaald. De premier waarschuwde dat een 'bepaald niveau' van inflatie en werkloosheid onvermijdelijk zullen zijn bij de transformatie van de economie. (Reuter)