Presentatrice NOS eist na vijftien jaar een dienstverband

AMSTERDAM, 13 juli De presentatrice van het NOS-televisieprogramma 'Paspoort' voor Turkse kijkers, N. Dogan, heeft recht op een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Zij heeft vijftien jaar werk verricht voor de NOS, ook al blijft de laatste dan in de contracten spreken van incidentele medewerking.

Bij de behandeling van migranten maakt de NOS zich schuldig aan discriminatie.

Dat betoogde gisteren mr. P. Ingelse, de raadsman van Dogan, in een kort geding dat diende voor de rechtbank in Amsterdam. Dogan had het kort geding aangespannen omdat de NOS haar arbeidscontract met ingang van het nieuwe winterseizoen heeft gehalveerd.

Sinds oktober 1975 maakt zij voor de NOS de Paspoort-programma's. In de loop der jaren werd haar werktijd uitgebreid omdat zij ook van de NOS opdrachten kreeg voor documentaires. Als reden voor de halvering van het contract geeft de NOS op dat Dogan de overeengekomen diensten in het afgelopen seizoen niet naar behoren heeft verricht. Volgens Ingelse is dat helemaal niet aan de orde. Als dat zo zou zijn had de NOS dat met haar horen te bespreken, wat niet is gebeurd. Wel zijn er problemen in de onderlinge samenwerking, maar het is niet juist daarvan Dogan te beschuldigen, aldus Ingelse. De raadsman van de NOS, mr. A. L. Asscher, liet blijken dat de NOS zeer verontwaardigd is over de aantijging dat zij allochtone programmamakers discrimineert. Noch de behandeling, noch de betaling verschillen volgens hem van die van Nederlandse freelancers. Dogan werd bij het kort geding gesteund door de journalistenorganisatie NVJ, die al geruime tijd het beleid van de NOS ten aanzien van allochtone freelancers ter discussie stelt.

Uitspraak op 26 juli. (ANP)