Minister van aankondiging

Na een jarenlange jojo-discussie over de jaarkaart voor het openbaar vervoer voor studenten krijgen we na het definitieve (?) besluit van vorige week nu jarenlang ellende over de vraag in welke situaties de kaart wel en in welke situaties zij niet geldt. Het eerste bericht is er al: OV-jaarkaart geldt niet voor veerpont.

Tot nu toe is vooral opgevallen dat op een ministerie met vele duizenden ambtenaren blijkbaar niemand in staat was na te gaan wat precies de consequenties waren van de invoering van een dergelijk systeem. En dus werden we bij voortduring getrakteerd op nieuwe gedachten, die dan weer niet uitvoerbaar bleken te zijn.

Het ministerie van onderwijs is niet het enige dat een dergelijk onvermogen aan de dag legt. De invoering van een nieuw paspoort door Buitenlandse Zaken gaf een soortgelijk beeld van gebrekkig management en het ontbreken van kennis van de normale gang van zaken in de wereld buiten het Haagse kaasstolpje. Landbouw en Visserij slaagt er maar niet in de visquota te controleren, Financien krijgt de belastinginning niet voor elkaar, Verkeer en Waterstaat voert maximumsnelheden in waarvan Justitie de controle niet kan organiseren. De zekerheid waarmee ideeen, plannen en besluiten steeds weer worden gepresenteerd, biedt geen enkele garantie voor de uiteindelijke uitvoerbaarheid. 'Management by pressconference' kan men het noemen of, om een term van de andere buren te lenen, een bewindsman wordt tot 'Ankundigungsminister'. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat er na de ferme stap van minister Ritzen van vorige week de zaak met de OV-jaarkaart nu is geregeld. Het bericht over de veerponten vraagt om meer. De minister maakte het trouwens ook zelf bekend, alsof hij niets beters te doen heeft. Een nieuwe reeks persberichten, conferenties, correcties kondigt zich aan. Alvast een paar voorstellen voor de minister: OV-jaarkaart geldt niet voor bel-bus, OV-jaarkaart niet voor treintaxi, OV-jaarkaart geldt niet in bouwvak, OV-jaarkaart niet voor kerstvakantie, OV-jaarkaart niet voor pinkpop, OV-jaarkaart geldt niet op zondag naar Zandvoort. Aan het einde van de reeks staat: OV-jaarkaart geldt niet voor trein.

    • in de Marge