Kabinet wil 1500 huizen bezuinigen

DEN HAAG, 13 juli Het kabinet heeft in principe besloten volgend jaar 1500 gesubsidieerde woningen minder te bouwen dan het eerder van plan was. Daarmee wordt een bezuiniging bereikt van ruim 25 miljoen gulden. Op Prinsjesdag zal dit besluit officieel bekend worden gemaakt.

In het regeerakkoord was vorig jaar op aandrang van de PvdA de afspraak opgenomen dat vanaf 1991 per jaar 5000 sociale koop- en huurwoningen extra zouden worden gebouwd, tenzij onderzoek zou uitwijzen dat aan deze uitbreiding geen behoefte bestaat. Het besluit dat het kabinet deze week uit bezuinigingsoverwegingen heeft genomen, houdt in dat het extra aantal wordt beperkt tot 3500. Het totale aantal sociale nieuwbouwwoningen komt daarmee uit op 46.000, net zoveel als voor dit jaar op het programma staan. In het vorige kabinet was een geleidelijke vermindering van het aantal te bouwen woningen afgesproken van 42.500 in 1991 tot 36.000 in 1994. De PvdA-fractie heeft laten weten met de beperking van de nieuwbouw waarschijnlijk akkoord te zullen gaan. De bezuiniging is onder meer noodzakelijk omdat in het kabinet in het voorjaar is afgesproken dat de ministeries volgend jaar geen compensatie krijgen voor prijsstijgingen en de compensatie van dit jaar alsnog moeten inleveren. Dat kost het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu ongeveer 280 miljoen gulden.