Kabinet versterkt juridische positie van deeltijdwerkers

DEN HAAG, 13 juli Deeltijdwerkers die minder dan eenderde van de normale arbeidsduur werken kunnen in de toekomst toch aanspraak maken op het wettelijk minimumloon. Het kabinet heeft gisteren besloten een wetswijziging van die strekking naar de Raad van State te sturen voor advies.

Het '1/3-criterium' in de Wet minimumloon is een van de knelpunten die het kabinet wil wegnemen om de rechtspositie van deeltijdwerkers te versterken.

Ook zogenoemde alpha-hulpen (bijvoorbeeld gezinshulpen die feitelijk worden betaald door het gezin) worden onder de werkingssfeer van de Wet minimumloon gebracht. Opnieuw wordt bekeken of hun uitsluiting van de verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen ongedaan moet en kan worden gemaakt.

Het kabinet zal aan de Sociaal-Economische Raad advies vragen over het wettelijk vastleggen van een gelijk (bruto)uurloon voor deeltijd- en voltijdwerkers. Het kabinet vindt verschil in behandeling ongewenst. Daar 80 procent van de deeltijdwerkers vrouw is kan volgens het kabinet bovendien sprake zijn van een 'ongerechtvaardigd indirect onderscheid' tussen man en vrouw. (ANP)