Kabinet akkoord met verkoop van staatsbelang MIP

DEN HAAG, 13 juli Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel van de ministers Andriessen (economische zaken) en Kok (financien) om de staatsaandelen in de MIP (Maatschappij voor Industriele Projecten) af te stoten.

Er is volgens de bewindslieden geen reden het staatsbelang van 57 procent in de huidige omvang te handhaven. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid het gehele aandelenpakket of een deel ervan van de hand te doen.

De MIP werd in 1982 opgericht om het aanbod van risicodragend vermogen voor industriele projecten te vergroten. Het geplaatste kapitaal van 576 miljoen gulden werd voor driekwart volgestort. Doordat in de loop van de jaren tachtig in het algemeen voldoende risicodragend kapitaal beschikbaar kwam, heeft de MIP maar een bescheiden bijdrage geleverd. De MIP moet zich volgens het kabinet op commerciele grondslag verder ontwikkelen.