Friesland moet nota's vertalen

LEEUWARDEN, 13 juli De provincie Friesland moet voortaan gratis een Nederlandse vertaling van Friestalige ambtelijke nota's verstrekken aan elke burger die daarom vraagt. Dit heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State bepaald in een procedure aangespannen door L. Spithost uit Bergum.

Tot nu toe moest 62 gulden worden betaald voor elke vertaalde pagina. Jaarlijks vroegen gemiddeld ongeveer tien mensen zo'n vertaling aan. De meesten kregen een uittreksel. Spithost vroeg in 1987 een kosteloze vertaling van een cultuurnota op grond van de Wet openbaarheid bestuur (WOB). Die kreeg hij niet waarop hij naar de Raad van State stapte.

De Raad van State stelt hem in het gelijk. Het college vindt dat alle burgers recht hebben op informatie en dat op grond van artikel 1 van de grondwet niet-Friestaligen niet mogen worden gediscrimineerd. 'Ik kan het Fries redelijk lezen, maar als ambtelijk Fries is voor mij veel lastiger', aldus Spithost. In 1985 kwam de provincie Friesland met een verordening waarin bepaald werd dat een vertaling van een Friestalige nota alleen kosteloos beschikbaar was voor iemand die minder dan twee jaar in Friesland woonde. Er hoefde ook niet betaald te worden wanneer een persoon een direct belang had bij een document of wanneer sprake was van een bepaalde regelgeving.

Spithost won in 1986 al een procedure bij de Raad van State over een provinciale begroting. Op grond van de provinciewet bepaalde de Raad toen dat de Bergumer recht had op een gratis Nederlandse vertaling. 'Maar de provinciewet beslaat maar een beperkt aantal gevallen. Daarom heb ik een nota uitgezocht die niet onder die wet viel. Zo kwam ik bij een cultuurnota', aldus Spithost, die spreekt van 'een principezaak'.

De provincie is teleurgesteld over de uitspraak. 'Dit is hoogst vervelend voor de positie van het Fries', aldus voorlichter R. Cazemier.