Financien pakt ontduiken van vermogensbelasting aan

DEN HAAG, 13 juli Staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) wil de zogenoemde 80-procentsregeling wijzigen om het ontduiken van vermogensbelasting te bestrijden. Het kabinet heeft hiermee gisteren ingestemd.

De 80-procentsregeling zorgt ervoor dat de gezamenlijke druk van inkomens- en vermogensbelasting jaarlijks niet meer dan 80 procent van het belastbaar inkomen bedraagt. Uit een onderzoek van de Belastingdienst is gebleken dat een groep van directeuren/ grootaandeelhouders ongewenst gebruik maakt van de regeling door hun belastbaar inkomen periodiek te verlagen dan wel tot nul te reduceren door bijvoorbeeld af te zien van salaris. Zij betalen hierdoor minder of helemaal geen vermogensbelasting. Het wetsvoorstel bevat een bepaling die belastbaar inkomen zodanig herrekent dat in elk geval een procent van de waarde van de aandelen als vergoeding voor arbeid en aandelen in aanmerking wordt genomen. De jaarlijkse opbrengst van 10 miljoen gulden wordt gebruikt voor een verlaging van het percentage van de regeling van 80 tot 75 procent.